СТОП БУЛІНГ ! /план заходів/ порядок реагування/ порядок подання та розгляду

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування)  в КЗДО № 334 ДМР

 

з/п

Заходи

Термін виконан-ня

Відповідальні

І. Нормативно – правове забезпечення попередження насильства та булінгу

1

Опрацювання  нормативно – правових документів, щодо попередження насильства та булінгу

Вересень 

В.о.директора,

практичний

психолог

2

Розміщення телефонів довіри на інформаційних стендах та веб-сайті  КЗДО № 334 ДМР для ознайомлення батьківською громадськостю

Вересень 

В.о.директора,

практичний

психолог

ІІ. Робота з вихованцями КЗДО № 334 ДМР з питань запобігання

насильству та булінгу

1

Спостереження за психологічним мікрокліматом у дитячому колективі

Протягом навчального року

Вихователі,

практичний

психолог

2

Формування навичок дружніх стосунків серед вихованців, проведення бесід з дітьми щодо забезпечення попередження насильства та булінгу,  обговорення проблемних ситуацій

Протягом навчального року

Вихователі

3

Створення морально безпечного освітнього середовища в КЗДО № 334 ДМР вільного від насильства та булінгу

Постійно

Вихователі

ІІІ. Робота з колективом КЗДО № 334 ДМР з питань запобігання

насильству та булінгу

1

Анкетування педагогів з питання обізнаності з поняттям булінгу

Жовтень

Квітень

Практичний

психолог

2

Проведення профілактичної роботи щодо запобіганню булінгу в КЗДО № 334 ДМР

Система-тично

Практичний

психолог

3

Висвітлення інформаційної     проблеми

«Булінг - міф чи реальність»

Лютий

Практичний

психолог

 4

Організація роботи «Скриньки довіри» для батьків і педагогів, оновлення інформації веб-сайту з проблеми запобігання та протидію булінгу

Жовтень

В.о.директора,

практичний психолог,  вихователі

 5

Проведення діагностики стану професійного вигорання педагогів

Квітень

Практичний

психолог

ІV. Робота з батьками дітей КЗДО № 334 ДМР з питань запобігання

насильству та булінгу

1

Інформація для батьків:  «Вчимося спілкуватися з дитиною»

Січень

Вихователі

2

Консультація: «Як навчити дитину цивілізовано виражати гнів?» (профілактика булінгу)

Лютий

Практичний

психолог

3

 Консультація: «Як вирішувати дитячі конфлікти?»

Грудень

Вихователі

4

Розповсюдження інформації щодо профілактики булінгу: пам’ятки, листівки –  інформаційні повідомлення на стенді, у Viber-групах , веб-сайті   закладу.

Система-тично

В.о.директора,

вихователі

 

ПОРЯДОК реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Педагогічні працівники КЗДО № 334 ДМР зобов’язані повідомляти директора про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

Учасником освітнього процесу (педагогічні працівники, батьки) на ім’я в.о.директора подається заява про випадок цькування.

 

Зразок заяви

 

В.о.директора КХДО №334 ДМР

Лідії КОРНІЄНКО

 

Петренко Петра Петровича

 

ЗАЯВА

Доводжу до Вашого відома,що останнім часом моя донька (син), ПІБ, постійно зазнає морального та фізичного тиску з боку ……(ПІБ образника). Прошу терміново розібратися в ситуації що склалася.

 

дата підпис

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в               КЗДО № 334 ДМР та відповідальність осіб причетних до булінгу (цькування):

1.Відповідно до заяви про випадок булінгу (цькування) в.о.директора КЗДО № 334 ДМР видає наказ про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.

2.Наказом в.о.директора  КЗДО № 334 ДМР затверджується склад Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) за участю в.о.директора, педагогічних працівників, практичного психолога та батьків потерпілого, інших зацікавлених осіб.

3.Розглянувши письмову заяву, в.о.директора  скликає засідання Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) і окреслює подальші дії.

4.Комісія протягом однієї доби проводить розслідування, з’ясовує всі обставини цькування та приймає відповідне рішення.

5.За умови визнання Комісією результатів розслідування фактом булінгу (цькування), в.о.директора протягом однієї доби повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України, Службу у справах дітей.

6.Рішення Комісії з розгляду випадків булінгу(цькування) реєструється в окремому журналі (паперовий вигляд) з оригіналами підписів усіх її членів.

7.У разі не визнання Комісією факту булінгу (цькування) і незгоди з результатами рішення потерпілим (його представником), керівник освітньої установи рекомендує звернутись постраждалому (його представнику) з  заявою до органів Національної поліції України.

8.За будь-якого рішення Комісії з розгляду питань випадків булінгу (цькування), в.одиректора КЗДО № 334 ДМР забезпечує психологічну підтримку усіх учасників відповідного процесу.

ПОРЯДОК   подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв  про випадки булінгу (цькування) в навчальному закладі
Загальні питання

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)". 

2. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькуванню). 

3. Заявниками можуть бути здобувачі освіти, їх батьки/законні представники, працівники та педагогічні працівники закладу та інші особи. 

4. Заявник забезпечує достовірність та повноту наданої інформації. 

5. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: 

Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого. 

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

- систематичність (повторюваність) діяння;

- наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

- дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Подання заяви про випадки булінгу (цькуванню) 

1. Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов’язані повідомляти керівнику закладу. 

2. Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу (цькування) (далі – Заява). 

3. Заяви, що надійшли на електронну пошту закладу отримує діловод, яка зобов’язана терміново повідомити керівника закладу та відповідальну особу. 

4. Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює відповідальна особа, а в разі її відсутності –  керівник закладу або його заступник. 

5. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування). 

6. Форма та примірний зміст Заяви оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу. 

7. Датою подання заяв є дата їх прийняття. 

8. Розгляд Заяв здійснює керівник закладу з дотриманням конфіденційності.

Відповідальна особа

1. Відповідальною особою призначається працівник закладу освіти з числа педагогічних працівників.

2. До функцій відповідальної особи відноситься прийом та реєстрація Заяв, повідомлення керівника закладу.

3. Відповідальна особа призначається наказом керівника закладу.

4. Інформація про відповідальну особу та її контактний телефон оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

 Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) 

1. За результатами розгляду Заяви керівник закладу видає рішення про проведення розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням уповноважених осіб. 

2. З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи мають право вимагати письмові пояснення та матеріали у сторін. 

3. Для прийняття рішення за результатами розслідування керівник закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) та скликає засідання. 

4. Комісія створюється наказом керівника закладу. 

5. До складу комісії можуть входити педагогічні працівники (у томі числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, керівник закладу та інші заінтересовані особи. 

6. Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та іншими нормативними актами. 

7. Якщо Комісія визначила що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то керівник закладу освіти зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей. 

8. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити постраждалого. 

9. Рішення Комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

10. Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до уповноважених органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службу у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

Терміни подання та розгляду Заяв

1. Заявники зобов’язані терміново повідомляти керівнику закладу про випадки булінгу (цькування), а також подати Заяву. 

2. Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб видається протягом  1 робочого дня з дати подання Заяви. 

3. Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами здійснюється протягом 3  робочих днів з дати видання рішення про проведення розслідування. 

4. За результатами розслідування протягом 1 робочого дня створюється Комісія та призначається її засідання на визначену дату але не пізніше чим через 3 робочих дні після створення Комісії.