ПЛАН з реалізації стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у ЗДО

ЗАТВЕРДЖЕНО                  В.о.директора КЗДО №334 ДМР

 Лідія КОРНІЄНКО

ПЛАН ЗАХОДІВ  з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього  середовища у комунальному закладі дошкільної освіти (ясмла-садок) №334 Дніпровської міської ради  на 2023 рік

Стратегічна ціль

Найменування заходу

Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1.Здоров’язбережувальна складова освіти

1) оновлення змісту профільної дошкільої освіти з урахуванням здоров’язбережувального компонента навчання

здоров’язбережувальний компонент навчання включено до змісту  державного стандарту профільної дошкільної освіти

IV квартал

Директор закладу, вихователь-методист

2) забезпечення   посібниками   та методичною літературою,  зокрема з особливими освітніми потребами,   педагогічних працівників закладу дошкільної освіти

 Педагогічні працівники забезпечені посібниками   та методичною літературою,  зокрема з особливими освітніми потребами,

протягом року

ДГП ДМР , директор ЗДО

2. Комплексність розвитку фізичної культури та посилення рухової активності

1) використання здоров’язбережувальних технологій під час проведення навчальних занять  та режимних моментів

для здобувачів та здобувачок освіти  забезпечено можливість рухової активності (рухові інтерактивні форми навчання, вправи для очей і постави під час навчальних занять, та режимних моментів,  тощо)

—“—

Педагогічні працівники, вихователь-методист , закладу

 

2) організація та здійснення в  ЗДО  фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів для здобувачів та здобувачок освіти  (зокрема в режимі он-лайн під час дистанційного навчання) 

кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, здійснених в ЗДО, кількість   здобувачів та здобувачок освіти  , залучених до участі в них

протягом року

Педагогічні працівники закладу, вихователь-методист

 

3) проведення репрезентативного дослідження щодо рівня фізичної активності   здобувачів та здобувачок    закладу дошкільної освіти

підготовлено звіт і рекомендації/пропозиції за результатами дослідження

ІІ півріччя

Вихователь-методист, сестра медична старша  закладу

3. Розбудова системи здорового харчування, формування культури харчування та правильних харчових звичок

1) інформаційно-роз’яснювальна робота серед осіб, відповідальних за надання послуг з харчування, щодо дотримання гігієнічних вимог стосовно поводження з харчовими продуктами, запровадження та застосування постійно дієвих процедур, які базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР)

кількість поінформованих осіб

—“—

Держпродспоживслужба

 

Робоча група НАССР  та директор ЗДО

2) забезпечення здійснення постійного державного контролю за діяльністю постачальників харчових продуктів та/або суб’єктів господарювання, що надають послуги харчування для ЗДО 

підготовлено звіт про вжиття заходів адміністративного впливу за результатами контролю

протягом року

Держпродспоживслужба

 

Робоча група НАССР та директор ЗДО

 

3) проведення дослідження щодо поширеності дитячого ожиріння (у рамках Європейської ініціативи ВООЗ з нагляду за ожирінням у дітей (COSI)

підготовлено звіт і рекомендації за результатами дослідження

—“—

MОЗ, МОН обласна та Дніпровська  міська державна (військова) адміністрація
органи місцевого самоврядування
(за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія медичних наук (за згодою)

 

4) забезпечення  врахування потреб дітей з особливими дієтичними потребами під час організації  харчування у  ЗДО

кількість здобувачів та здобувачок освіти  з особливими дієтичними потребами, які забезпечені харчуванням

протягом року

обласні та Дніпровська  міська державна (військова) адміністрація
органи місцевого самоврядування
(за згодою),  сестра медична старша.

4. Удосконалення медичного обслуговування  здобувачів та здобувачок освіти  і працівників ЗДО

1) інформування медичними працівниками учасників освітнього процесу з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань,   протидії поширенню серед  здобувачів та здобувачок освіти   звичок, небезпечних для їх фізичного та психічного здоров’я

кількість поінформованих медичними працівниками учасників освітнього процесу з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, протидії поширенню серед здобувачів та здобувачок освіти  звичок, небезпечних для їх фізичного або психічного здоров’я

—“—

Директор ЗДО, сестра медична старша, педагогічні працівники

 

2) здійснення контролю за проходженням періодичного медичного огляду здобувачів та здобувачок освіти,   працівників ЗДО

здійснено контроль за проходженням періодичного медичного огляду  здобувачів та здобувачок освіти  і працівників ЗДО

—“—

Директор ЗДО, сестра медична старша

 

3) забезпечення безоплатного   моніторингу за станом  здоров’я  здобувачів та здобувачок освіти , здійснення  профілактичних заходів у ЗДО

проведено моніторингу за станом  здоров’я , здійснено профілактичні заходи

протягом року

Директор ЗДО, сестра медична старша

5. Ефективне психологічне забезпечення освітнього процесу

1) підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу щодо можливості отримання психологічних послуг у ЗДО

кількість учасників освітнього процесу, поінформованих щодо можливості отримання психологічних послуг у ЗДО

—“—

 Директор закладу практичний психолог,

 

2) оновлення структури, функцій і порядку діяльності психологічної служби закладу   освіти

Внесено зміни  до  Положення про психологічну службу у системі освіти України, затвердженого наказом МОН від 22 травня 2018 р. № 509

IV квартал

МОН, Директор закладу практичний психолог

 

3) створення банку даних  корисних ресурсів  для учасників освітнього процесу, спрямованих на їх психологічну  підтримку 

кількість ресурсів, внесених до банку даних

ІІ квартал

Практичний психолог ЗДО

 

4) здійснення інформаційно-освітніх заходів у ЗДО  з метою захисту прав і свобод, формування у дітей ціннісних життєвих навичок та моделей поведінки, протидії булінгу (цькуванню), зокрема, проведення міжнародної акції “16 днів проти насильства” та Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства

кількість заходів, здійснених у ЗДО, спрямованих на захист прав і свобод  здобувачів та здобувачок освіти  

протягом року

Директор закладу, практичний психолог вихователь-методист, педагогічні працівники

         

6. Підготовка працівників закладу освіти та збереження їх здоров’я

1) навчання працівників закладу   реалізації здоров’язбережуваль-ного компонента навчання на основі сучасних освітніх технологій, зокрема тих, що спрямовані на збереження здоров’я  здобувачів та здобувачок освіти 

кількість працівників закладу   охоплених навчанням

—“—

 Директор закладу, вихователь-методист закладу

         

 

2) навчання працівників ЗДО методів запобігання та протидії проявам насильства та булінгу (цькування), алгоритмів взаємодії із службою у справах дітей і правоохоронними органами з метою виявлення дітей, постраждалих від насильства, та дітей, які перебувають у конфлікті із законом, формування соціально-емоційних компетентностей, ненасильницьких моделей спілкування та взаємодії   здобувачів та здобувачок освіти , навичок безпечної поведінки під час використання інформаційно-комунікаційних технологій та інших медійних засобів

кількість працівників ЗДО, охоплених навчанням

протягом року

 Практичний психолог, вихователь-методист ЗДО

 

3) навчання працівників закладу  надання домедичної допомоги (зокрема осіб з особливими освітніми потребами) у разі  виникнення надзвичайних ситуацій у ЗДО  та ризиків, що пов’язані із вибухонебезпечними предметами

кількість заходів, здійснених для працівників ЗДО

—“—

МОЗ, ДСНС,
обласна,   Дніпровська міська державна (військова) адміністрація (за згодою),

Сестра медична старша ЗДО

                                                           

4) організація та здійснення для працівників закладу  заходів, спрямованих на розвиток у них культури здорового харчування, рухової активності та піклування про своє здоров’я, протидію професійному вигоранню

кількість працівників ЗДО, що взяли участь у заходах

—“—

 Директор, вихователь-методист, сестра медична старша, педагогічні працівники

 

5) створення в закладі  умов для рухової активності та здорового харчування працівників 

У ЗДО  створено умови для забезпечення рухової активності та здорового харчування працівників 

—“—

 ДГП ДМР, директор ЗДО

 

6) навчання працівників закладу   з питань щодо дотримання та захисту прав дітей, недискримінації дітей, зокрема з особливими освітніми потребами, надання першої психологічної допомоги та формування  життєстійкості у здобувачів та здобувачок освіти 

кількість  працівників ЗДО, охоплених навчанням

протягом року

Директор, вихователь-методист, практичний психолог

7. Безпечність, доступність та інклюзивність освітнього середовища

1) створення в закладі  доступних, безпечних і нешкідливих умов навчання та перебування

ЗДО  функціонує  із дотриманням санітарних правил і норм, протиепідемічних правил, вимог безпеки експлуатації будівель та забезпечення їх надійності, доступності, зокрема щодо інклюзивності будівель і споруд, вимог  техногенної та пожежної безпеки, правил запобігання та протидії насильству та булінгу (цькуванню); вжито заходів до  усунення  порушень вимог законодавства, визначених у приписах органів державного нагляду (контролю); розроблено плани заходів із забезпечення доступності будівель та приміщень закладів освіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп

—“—

  ДГП ДМР, директор ЗДО

 

2) облаштування об’єктів фонду захисних  споруд цивільного захисту (укриттів) у закладі   з урахуванням потреб осіб з інвалідністю (за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної  освіти)

кількість облаштованих об’єктів фонду захисних  споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах загальної середньої освіти, із них доступних для осіб  з інвалідністю, насамперед тих, які пересуваються у кріслах колісних чи за допомогою інших допоміжних засобів реабілітації або мають порушення зору, слуху

протягом року

ДГП ДМР, директор ЗДО

 

3) передбачити функціонування у закладі заходів з  безпеки для формування у здобувачів та здобувачок освіти здоров’язбережувальних компетентностей, знань правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, навичок самозахисту з урахуванням потреб дітей з інвалідністю, фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями

Проведення запланованих   заходів   

—“—

 Директор, вихователь-методист, практичний психолог

 

4) забезпечення навчання  здобувачів та здобувачок освіти  освітнього процесу  алгоритму дій на випадок повітряної тривоги, загрози виникнення надзвичайної ситуації з урахуванням потреб дітей з інвалідністю, фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями та працівників  закладів освіти, які є особами з інвалідністю

кількість  здобувачів та здобувачок освіти  освітнього процесу, охоплених навчанням  

протягом року

 Директор, вихователь-методист, практичний психолог

 

5) забезпечення здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їх потреб та можливостей

Кількість  здобувачів та здобувачок освіти  особливими освітніми потребами , залучених до інклюзивного навчання у ЗДО

—“—

МОН, Нацсоцслужба
обласні, Дніпровська міська державна (військові) адміністрація,
ДГП ДМР (за згодою)

 

6) удосконалення механізму функціонування спеціальних приміщень на кшталт  «ресурсної»  кімнати

Додаток до листа МОН
25.06.2020 N 1/9-348 «Рекомендації щодо створення
інклюзивного освітнього середовища, зокрема універсального дизайну та розумного пристосування будівель, приміщень та прибудинкових територій, в закладах дошкільної освіти»

  —“—

 ДГП ДМР, директор ЗДО

 

7)  надання додаткових психолого-педагогічних і  розвиткових послуг у  закладі,  

кількість учнів, охоплених психолого-педагогічними і  розвитковими послугами

—“—

 Практичний психолог , вихователь-методист

 

8) запровадження моніторингу за наданням   здобувачам та здобувачкам  освіти   послуги супроводу під час інклюзивного навчання

кількість   здобувачів та здобувачок освіти  , охоплених соціальною послугою супроводу під час інклюзивного навчання 

протягом року

 ДГП ДМР, Директор, вихователь-методист, практичний психолог, медпрацівники, вихователі,  ЗДО

 

9) упровадження міжнародних програм (адаптованих) з протидії та запобігання будь-яким проявам насильства та булінгу (цькуванню), соціально-емоційного навчання в   закладі освіти

кількість заходів в ЗДО , в яких упроваджуються такі програми

протягом року

 Директор, вихователь-методист, практичний психолог

 

10) поширення в закладі      практики функціонування служб порозуміння (дошкільної медіації) та навчання ефективної взаємодії з дітьми з особливими освітніми потребами

кількість заходів в ЗДО проведених  службою  порозуміння (дошкільної медіації)

—“—

 Директор, вихователь-методист, практичний психолог

 

11) проведення моніторингу, оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу, опитування учасників освітнього процесу щодо формування в дітей навичок здорового способу життя (харчування, гігієна, рухова активність), запобігання та протидії насильству та булінгу (цькуванню)

Проведено:  моніторинг, інституційний аудит ЗДО, опитування учасників освітнього процесу, за результатами яких надано відповідні рекомендації керівникам і засновникам закладів загальної середньої освіти

IV квартал

Державна служба якості освіти
громадські об’єднання
(за згодою)

Директор, вихователь-методист, практичний психолог

 

12) організація та проведення Дня цивільного захисту, “Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності”, “Тижня безпеки дитини в ЗДО”

кількість здійснених заходів

—“—

ДСНС, МОН, МОЗ,
 ДГП ДМР, Директор, вихователь-методист, практичний психолог

 

13) організація безпечного перебування учасників освітнього процесу в закладі

рекомендації щодо супроводу   здобувачів та здобувачок освіти , зокрема з особливими освітніми потребами та інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (укриттів)

ІV квартал

МОН, ДСНС,

ДГП ДМР, директор ЗДО

8. Міжсекторальна взаємодія та залучення соціальних інституцій

1) здійснення заходів із міжвідомчої взаємодії з питань здорового та безпечного освітнього середовища, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами

здійснено заходи за участю представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадськості

протягом року

МОН, МОЗ
Мінсоцполітики, МКІП
Мінмолодьспорт, МВС
Національна поліція
Держпродспоживслужба
Антимонопольний комітет
Нацсоцслужба
Державна служба якості освіти
обласна, Дніпровська міська державна (військові) адміністрації
ДГП ДМР  (за згодою),
громадські об’єднання
(за згодою)

 

       
 

2) здійснення інформаційно-просвітницьких (тренінги, презентації тощо, зокрема за участю представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадськості) та превентивних заходів, спрямованих на формування в учасників освітнього процесу культури недискримінаційної, ненасильницької, безконфліктної комунікації, здорового та безпечного способу життя, навичок збереження власного життя та здоров’я, а також запобігання небезпечній поведінці

кількість здійснених заходів, кількість учасників освітнього процесу, залучених до участі в них

—“—

 

3) навчання учасників освітнього процесу з питань безпеки під час використання інформаційно-комунікаційних технологій  та інших медійних засобів, зокрема, з безпечної поведінки в Інтернеті, та здійснення відповідних інформаційно-роз’яснювальних заходів

кількість учасників освітнього процесу, охоплених навчанням/заходами

протягом року

МОН
Мінцифри, МКІП
Національна поліція
обласна, Дніпровська міська державна (військові) адміністрації
ДГП ДМР  (за згодою),
 (за згодою)
громадські об’єднання
(за згодою)

         

 

4) розроблення та розповсюдження серед учасників освітнього процесу інформаційних матеріалів щодо здорового та безпечного способу життя, збереження власного здоров’я, розміщення їх електронних версій на веб-сайтах закладу  (їх засновників)

інформаційні матеріали розміщено на веб-сайтах ЗДО  (їх засновників)

протягом року

МОН, Мінмолодьспорт
МОЗ, МКІП
Національна поліція
обласна, Дніпровська міська державна (військові) адміністрації
ДГП ДМР  (за згодою)
 

 

 

5) навчання ефективній взаємодії  здобувачів та здобувачок освіти , їх батьків, працівників закладу, щодо формування та підтримання здорового та безпечного освітнього середовища

кількість осіб, охоплених навчанням

—“—

Дніпровська міська державна (військові) адміністрації
ДГП ДМР  (за згодою),

 

 

6) здійснення заходів із раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти; участь у навчанні та практичних тренуваннях учасників освітнього процесу щодо дій під час нападу на заклад освіти та евакуації учасників освітнього процесу

кількість здійснених заходів і проведених тренувань

—“—

Національна поліція
Дніпровська міська державна (військові) адміністрації
ДГП ДМР  (за згодою) 

 

 

7) налагодження  взаємодії  із: службами у справах дітей, надавачами соціальних послуг,  законними представниками   здобувачів та здобувачок освіти , які є вихованцями закладів інституційного догляду та виховання дітей, у частині захисту прав дітей та підтримки їх сімей, зокрема з метою відновлення родинних зв’язків

кількість здійснених спільних заходів

протягом року

Обласна, Дніпровська міська державна (військові) адміністрації
ДГП ДМР  (за згодою),
 (за згодою)
Нацсоцслужба

 

8) забезпечення системної міжвідомчої взаємодії щодо надання допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та їх сім’ям з метою забезпечення дотримання прав дитини та подолання складних життєвих обставин її сім’єю

кількість сімей з дітьми, які подолали складні життєві обставини

—“—

Нацсоцслужба
МОН
Національна поліція
Дніпровська міська державна (військові) адміністрації
ДГП ДМР  (за згодою),