Адміністрація дошкільного закладу

Виконуюча обов'язки директора - пр. психолог КОРНІЄНКО ЛІДІЯ СЕМЕНІВНА:   
організація освітньо-виховного процесу  закладу;
комплектація груп;
підбір кадрів;
керування педагогами, обслуговуючим персоналом;
забезпечення адміністративно-господарської роботи закладу;
 забезпечення належного утримання приміщень і ділянки закладу;
контроль за раціональним використанням бюджету;
розгляд звернень та пропозицій батьків здобувачів дошкільної освіти

 

Вихователь-методист - БОРИСОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА:
 Здійснює методичне керівництво виховною,освітньою діяльністю .
Забезпечує умови для ефективного педагогічного процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.
Сприяє реалізації диференційованого підходу до здобувачів освіти, виявленню їх індивідуальних особливостей, задатків, обдаровань, розкриттю здібностей та таланту.
Надає методичну допомогу вихователям, організовує роботу методичного кабінету.
Вивчає і узагальнює передовий педагогічний досвід, розповсюджує його серед вихователів.
Консультує батьків з питань виховання та освіти дітей.
Бере участь у визначенні змісту роботи педагогічної ради, створенню сприятливого клімату в педагогічному колективі.
 Виховує повагу до  культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.
Додержується педагогічної етики,  пропагує здоровий спосіб життя.

 

Завідувач господарсвом - ГЕРАСИМЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА
 Організовує і забезпечує господарське обслуговування ЗДО
Отримує і доставляє необхідний інвентар і обладнання, миючі та дезинфікуючі засоби.
 Забезпечує збереження майна дитячого садка, його відновлення, ремонт, поповнення.
 Стежить за станом ділянки, приміщень, обладнання закладу, вживає заходів щодо своєчасного їх ремонту.
Забезпечує виконання протипожежних заходів (контролює наявність графіка евакуації дітей на випадок пожежі, вогнегасників).
Забезпечує виконання санітарного режиму в дитячому садку і на прилеглій до нього території.
Веде відповідну звітно-облікову документацію, своєчасно представляє її в бухгалтерію і керівнику установи.
Керує роботами по благоустрою та озелененню території установи.
Здійснює контроль за справністю освітлення, систем опалення, вентиляції і т. п.
Організовує роботу складського господарства, організовує умови для належного збереження майна установи.
 Своєчасно проводить інвентаризацію майна установи, списання частини майна, що прийшов в непридатність.