Адміністрація дошкільного закладу

Виконуюча обов'язки директора - БОРИСОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА:   
організація освітньо-виховного процесу  закладу;
 комплектація груп;
підбір кадрів;
керування педагогами, обслуговуючим персоналом;
забезпечення адміністративно-господарської роботи закладу;
 забезпечення належного утримання приміщень і ділянки закладу;
контроль за раціональним використанням бюджету;
розгляд звернень та пропозицій батьків здобувачів дошкільної освіти