НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Нормативно-правове забезпечення  дошкільної  освіти, за якими працює заклад 

 Конституція України

 

Закони України

 • Про освіту
 • Про дошкільну освіту
 • Про охорону дитинства
 • Про відпустки
 • Про охорону праці
 • Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності
 • Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану

 

Проєкт закону «Про дошкільну освіту»

 

Укази Президента України

1 від 21.12.2019 № 929/2019  «Про Державну премію України в галузі освіти»      

2. від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»      

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

 1. від 01.08.1992 №442 (редакція 06.07.2023) «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці»
 2. від 14.04.1997 №346 (редакція 12.05.2023) «Про затвердження Порядку надання щорічної основної  відпустки тривалістю 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам»
 3. від 30.08.2002 №1298 (редакція 08.07.2023) «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників уствноа, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»
 4. від 12.03.2003 №305 (редакція 10.02.20212 «Про затвердження Положення про заклад дошкільної освіти»
 5. від 27.08. 2010 №796 (редакція 24.06.2022)  «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»
 6. від 29.07.2015 № 530 «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад»
 7. від 30.12.2015 №1187 (редакція від  20.06.2021) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»
 8. від 14.02.2017 № 88 (редакція від 27.03.2022)  «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»
 9.  від 12.07.2017 №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»
 10.  від 13.09.2017 №684 (редакція від 02.08.2019) «Про затвердження порядку ведення обліку дітей дошкільного віку та учнів»
 11.  від 10.04.2019 №530 (редакція від 02.08.2019) «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у ЗДО»
 12.  від 21.08.2019 № 800  (редакція від 31.12.2019)  «Деякі питання  підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»
 13.  від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм  та Порядоку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»   

 

Накази Міністерства освіти і науки України:

 1. від 21.11.2002 №667 (редакція від 31.05.2016) «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах», зареєстровано Мін’юст України від 06.12.2002 № 953/7241
 2. від 20.02.2002  № 128 (редакція від 01.09.2016) «Про затвердження нормативів наповнюваності груп  дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»
 3. від 18.04.2006 № 304 (редакція від 30.01.2018) «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України»
 4. від 04.11.2010 №1055 (редакція від 29.06.2016) «Про затвердження Типових штатих нормативів дошкільних навчальних закладів»
 5. від 26.04.2011  № 398 «Про затвердження примірного положення про батьківські комітети  (раду) дошкільного навчального закладу»
 6. від 25.11. 2011  № 1365 «Про посилення контролю   щодо проходження обов’язкових медичних оглядів   працівниками  дошкільних навчальних закладів» 
 7. від 22.10.2014 №1195 «Про затвердження положень про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-техічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління МОНУ»
 8. від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» зареєстрований в Міністерств іюстиції України 13 травня 2015 року за № 520 / 26965
 9. від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичноговиховання у дошкільних навчальних закладах».
 10. від 26.12.2017 № 1669 «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти»
 11. від 08.06.2018 № 609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»
 12.  від 02 жовтня 2018р. №1047 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами»
 13.  від 16.05. 2019 № 659 «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу»
 14.  від 28.12.2019  №1646  «Про деякі питання реагування на випадки боулінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», зареєстровано в МЮУ 03 лютого 2020  за № 11/34394
 15.  від16.01.2020  №54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти»
 16.  від 08.06.2018  № 620 «Про затвердження положення про Єдину державну бази з питань освіти»
 17.  від 12.01.2021 № 33 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту) нова редакція»
 18.  Від 17.05.2021 №536 «Про затвердження форм звітності з питань діяльності закладів дошкільної освіти та інструкції щодо її заповнення»
 19.  від 17.11.2021 № 1236 «Про затвердження Умов допуску асистента учня (дитини) до освітнього процесу для виконання його функцій та вимог до нього»
 20.  від 23.12.2021  № 718 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання»
 21. від 21.04.2022  № 1581/5 «Про затвердження Змін до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»
 22.  від 06.06.2022 №527 «Про деякі питання  національно-патріотичного виховання в закладах  освіти України»
 23.  від 09.09.2022 № 805 «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників»
 24.  від 22.11.2022  № 1050 «Деякі питання здійснення державного нагляду (контролю) у сфері дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти»
 25. від 29.11.2022 № 1068 «Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження професійного стандарту «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти»

 

Листи Міністерства освіти і науки України:

 1.  від 17.12.08 № 1/9-811 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"
 2. від 03.07.09 № 1/9-455 "Планування роботи в дошкільних навчальних закладах
 3. від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»
 4. від 18.02.11  № 1/9-114 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 5.  від 25.05.11№ 1/9-389 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"
 6. від 21.07.11 № 1/9-552 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах"
 7.  від 19.08.11 № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"
 8.  від 23.05.2012 № 1/9-413  "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"
 9. від 05.09.13№ 1/9-608 "Щодо благодійних внесків"
 10.  від 16.11.2013 р. № 1/9-839 «Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів»
 11. від 17.07.13 № 1/9-499 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку"
 12.  від 12.06.2014 № 1/9-310 «Щодо прийому до дошкільних навчальних закладів дітей, які прибули з Донецької та Луганської областей на постійне або тимчасове проживання до інших населених пунктів України»
 13. від 13.08.2014 №1/9-411 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах"
 14. від 18.09.2014   № 1/9-473"Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів"
 15. від 23.09.2014  № 1/9-482 "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах"
 16. від 29.09.2014 № 1/9-500  «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»
 17.  від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»
 18. від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»   
 19. від 25.05.2016 № 2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»
 20. від 11.07.2016 № 1/9-356 «Щодо створення у навчальних закладах груп (центрів розвитку) для дітей дошкільного віку»
 21. від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах».
 22.  від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»
 23.  від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»
 24.  від 18.10.2016 № 1/9-577 «Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах»
 25. від 19.12.2017 р. № 1633 «Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»
 26.  від 19.04.2018 № 1/9-249 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»
 27.  від 18.05.2018  №1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству»
 28.  від 13.11.2018 № 1/9-691 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти»
 29.  від 14.02.2019 № 1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з  питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти»
 30.  від 10.04.2019 № 1/9-235 «Щодо порядку зарахування дітей до інклюзивних та спеціальних груп закладів дошкільної освіти»
 31. від 12.12.2019 № 1/9-766 «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками»
 32.  від 25.06.2020 № 1/9-348 «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти»
 33. від 14.08.2020  № 1/9-436  «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)»
 34.   від 16.03.2021 № 1/9-148 «Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти»
 35.  Від 17.03.2021 №1/3475-22 «Про зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа внутрішньо переміщених осіб»
 36. від 07.07.2021 № 1/9-344 «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік».
 37.  від 22.12.2021 №4/1253-21 «Щодо умов звільнення від плати за харчування дитини з ООП, яка відвідує інклюзивну групу в ЗДО»
 38.  від 02.04.2022 № 1/3845-22 «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні»
 39.  від 06.03.2022  №1/3371-22 «Про організацію освітнього процесу в умовах військових дій»
 40. від 17.03.2022 №1/3475-22 «Про зарахування до ЗДО дітей із числа ВПО»
 41. від 29.03.2022 №1/3737-22 «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»
 42. від 02.04.2022 № 1/3845-22 «Про рекомендації для працівників ЗДО на період дії воєнного стану в Україні»
 43. від 25.04.2022 №1/4428-22 «Про методичні рекомендації щодо просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в ЗДО з питань уникнення враження мінами, ВНП та ознайомлення з правилами поводження у НС»
 44.  від 03.06.2022 №1/6015-22 «Про методичні рекомендації впровадження професійного стандарту керіника (д иректора) закладу дошкільної освіти»
 45.  від 08.06.2022 № 4/1196-22 «Методичні рекомендації щодо визначення освітніх труднощів та рівнів підтримки у дітей раннього та дошкільного віку»
 46.   від 15.06.2022 № 1/6435-22 «Щодо забезпечення освіти осіб з особливими освітніми  потребами»
 47.   від 22.06.2022 № 1/6894-22 «Про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період»
 48.  від 30.06.2022 № 1/6015-22 «Про методичні рекомендації щодо впровадження професійного стандарту керівника (директора)  закладу дошкільної освіти»
 49. від 27.07.2022 №1/8504-22  «Про окремі питання діяльності ЗДО у 2022-2023 навчальному році»
 50.  від 22.07.2022 № 1/8462 «Інструктивно-методичні матеріали  щодо порядку підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності
 51.  від 19.08.2022 № 1/9540-22 «Щодо асистента учня (дитини) в закладах освіти».
 52.  від 21.08.2022 року № 1/9-466 «Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників».
 53.  від 04.10.2022 №1/11679-22 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти та захисту законних прав працівників»
 54.  від 06.10.2022 1/11743-22 «Про забезпечення якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти за результатами дослідження ECERS-3»
 55.  від 21.10.2022 № 1/12392-22 «Про атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у період воєнного стану»
 56.  від 24.10.2022 № 1/12502-22 «Щодо відрахування дітей із закладів дошкільної освіти в умовах війни»
 57.  від 20.12.2022 № 1/15511-22 «Про методичні рекомендації щодо впровадження професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти»
 58. від 31.05.2023 № 4/1178-23 «Рекомендації щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти в літній період в умовах воєнного стану» 
 59.  від 31.05.2023 №1/7735-23 «Про інформування (оцінювання готовності дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи – чарівні перетворення»)
 60. від 20.06.2023 № 1/8820-23 «Про організацію безпечного освітнього простору взакладах дошкільної освіти та обладнання укриттів»
 61. від 14.08.2023 № 1/12038-23 «Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2023/2024 навчальному році»
 62. від 15.08.2023 № 12132-23 «Щодо надання роз’яснень про комплектування спеціальних груп у закладах дошкільної освіти».
 63. від 21.08.2023 № 1/12490-23 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2023/2024 навчальному році»      

 

Розпорядження КМУ:

1. від 20 лютого 2019 р. № 117-р «Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року»

2. від 20.12.2022 № 1163-р «Про схвалення Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти д о2023 року та затвердження операційного плану заходів на 2022-2024 роки з її реалізації»

3. від 07.04.2023 №301-р «Про схвалення Концепції безпеки закладів освіти»

 

Накази та Листи  інших міністерств

 1. від 23.07.2010 №736/902/758 спільний Наказ МОНУ, Міністерства економіки України,  Міністерства фінансів України  «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» , зареєстровано6 Мін’юст України від 30.11.2010 №1196/18491
 2. від 24.03.2016 № 234 (редакція від 09.09.2022) Наказ МОЗУ та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.04.2016 за №563/28693  «Про затвердження Санітарного  регламенту   для дошкільних навчальних закладів»
 3. від 13.07.2018  № 1005 Наказ Міністерства соціальної політики «Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах»
 4. від 30.11.2020 №1480 Наказ ДСЯОУ «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗДО»
 5. від 28.09.21 №620-21 Наказ Мінекономіки «Про затвердження професійного стандарту «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти»
 6. від 19.10.21 №755-21 Наказ Мінекономіки «Про затвердження професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти»
 7. від 14.06.2022 № 03-1870/162-2  Лист ДСНС України «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»
 8. №21/08-1254 від 04.08.2023  Лист МОН і ІМЗО «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти»