Навчальний процес

РОЗКЛАД СПЕЦІАЛЬНО-ОРГАНІЗОВАНОЇ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ НА 2021- 2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о.директора  Комунального закладу

дошкільної  освіти  (ясла-садок) № 334 

Дніпровської міської ради

Т.В.Борисова  

                                                                                                                                                                    «08» вересня 2021 року                                                                                                                                                                                                                  

 

3-й рік життя -РАННІЙ ВІК

Група №1 (СОНЕЧКО)

Група № 11 (КАПІТОШКА)

ПОНЕДІЛОК

 

 

   1. Художньо-мовленнєва діяльність

   2. Фізичний розвиток  09.30

 

    1.Художньо-мовленнєва діяльність.

    2. Фізичний розвиток  09.30

    ВІВТОРОК

 

    1.Сенсорно-пізнавальний розвиток

    2. Фізичний розвиток  09.30

   1. Музичний розвиток 09.00

   2. Художньо-естетичний розвиток   (малювання)    

СЕРЕДА

 

1.Художньо-естетичний розвиток (малювання)

 

2.  Ознайомлення з довкіллям і розвиток мовлення.

  1.Ознайомлення з довкіллям і   розвиток  мовлення.

2. Фізичний розвиток  09.30 

       ЧЕТВЕР 

 

   1.Музичний розвиток 09.00

   2. Художньо-естетичний розвиток (аплікація/ліплення

   1. Сенсорно-пізнавальний розвиток

    2.  Художнь-естетичний розвиток (аплікація/ліплення)

П ‘ЯТНИЦЯ

1.Музичний розвиток 09.00

        2. Конструювання.

  1.  Музичний розвиток 09.00

         2.Конструювання

 

 

4-й рік життя -МОЛОДШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК

Група №2 (ЗІРОЧКА)

Група № 4 (КАЛИНКА)

Група №9 (МЕТЕЛИКИ)

ПОНЕДІЛОК

 

 

 

1 Інтегроване заняття: ознайом-лення з соціумом + розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2. Музичний розвиток 09.30

Психолог – 09.00

1.Інтегроване заняття: ознайомлення з соціумом + розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2.Художньо-продуктивна діяльність (образотворча діяльність: ліплення/аплікація)

 

1. Художньо-продуктивна діяльність (музичне виховання) 09.00

2.Фізичний розвиток   10-00

 

ВІВТОРОК

 

 

1. Логіко-математичний розвиток

(конструювання)

2. Фізичний  розвиток  09.00

1. Логіко-математичний розвиток

(конструювання)

2.Художньо-продуктивна діяльність

(музичне виховання)  - 09.30

1.Інтегроване заняття: ознайомлення з соціумом + розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2.Художньо-продуктивна діяльність (образотворча діяльність: ліплення/

аплікація)

СЕРЕДА

 

1.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

 

2. Художньо-про-дуктивна діяльність (образотворча діяльність: ліплення/аплікація)

1. Фізичний розвиток  09.00

2. Інтегроване заняття: ознайомлення з соціумом + ознайомлення з природним довкіллям

Психолог – 09.30

 

1. Художньо-продуктивна діяльність (музичне виховання) 09.00

2. Логіко-математичний розвиток

(конструювання)

Психолог – 10.00

ЧЕТВЕР

 

1.Інтегроване заняття: ознайомлення з соціумом + ознайомлення з природним довкіллям

 

2. Художньо-продуктивна діяльність (музичне виховання)

09.30

1. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2.Художньо-продуктивна діяльність (музичне виховання) 09-30

Психолог – 09.00

1.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2. Інтегроване заняття: ознайомлення з соціумом + ознайомлення з природним довкіллям

П’ЯТНИЦЯ

 

1..Інтегроване заняття: розвиток мовлення і культура мовленнєвого

спілкування + художньо-продук-тивна діяльність (образотворча діяльність: малювання)

 

2.Фізичний розвиток 09.45

1. Фізичний розвиток  09.00

2..Інтегроване заняття: розвиток мовлення і куль-тура мовленнєвого спілкування + ху-дожньо-продукти-вна діяльність (образотворча діяльність: малювання)

1.Інтегроване заняття: розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування + художньо-продуктивна діяльність (образотворча діяльність: малювання)

2. Фізичний розвиток -10.00

 

 

 

5-й рік життя - СЕРЕДНІЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК

Група № 6 (КОЛОСОК)

Група №7 (РОМАШКА)

Група № 10 (БДЖІЛКА)

ПОНЕДІЛОК

 

 

1.Фізичний розвиток  09.00

2.Інтегроване заняття: ознайомлення з соціумом + розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

Психолог- 09.30

Гурток «Горобинка»  -11.00

1.Інтегроване заняття: ознайомлення з соціумом + розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2.Фізичний розвиток 09.30

Гурток «Горобинка»  -10.00

1.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2.  Художньо-продуктивна діяльність (образотворча діяльність:

аплікація/конст-руювання)

Психолог -10.00

ВІВТОРОК

 

1. Логіко-математичний розвиток

2. Художньо-продуктивна діяльність (образотворча діяльність: аплікація/конструювання

3.  Художньо-продуктивна діяльність

(музичне виховання) 11.30

1. Логіко-математичний розвиток

2. Художньо-продуктивна діяльність (музичне виховання)  10.00

Психолог -09.30

1.Художньо-продуктивна діяльність (музичне виховання)  09-00

2.Інтегроване заняття: ознайомлення з соціумом + розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

СЕРЕДА

 

1.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2. Фізичний розвиток  09.30

Гурток «Горобинка»  -10.00

1.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2. .Художньо-продуктивна діяльність (образотворча діяльність: ліплення)

3.Фізичний розвиток 10.30

1.Логіко-математичний розвиток

2.Художньо-продуктивна діяльність (образотворча діяльність: ліплення)

3. Фізичний розвиток  10.00

Гурток «Горобинка»  -11.00

ЧЕТВЕР

 

1. Інтегроване заняття: ознайомлення з соціумом + ознайомлення з природним довкіллям

 

2.Художньо-продуктивна діяльність (образотворча діяльність: ліплення)

1.Інтегроване заняття: ознайомлення з соціумом + ознайомлення з природним довкіллям

2. Художньо-продуктивна діяльність (образотворча діяльність: аплікація/

конструювання)  

1. Художньо-продуктивна діяльність (музичне виховання) - 09.00

 

2. Інтегроване заняття: ознайомлення з соціумом + ознайомлення з природним довкіллям

П’ЯТНИЦЯ

 

1.Інтегроване заняття: розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування + художньо-продуктивна діяльність (образотворча діяльність: малювання)

2. Художньо-продуктивна діяльність (музичне виховання) 09.30

1.Інтегроване заняття: розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування + художньо-продуктивна діяльність (образотворча діяльність: малювання)

2. Художньо-продуктивна діяльність (музичне виховання) 10.00

1 Інтегроване заняття: розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування + художньо-продук-тивна діяльність (образотворча діяльність: малювання)

 2. Фізичний розвиток 09.30

 

 

6-й рік життя - СТАРШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК

 

Група № 3 (ПЕРЛИНКА)

Група №5 (ДЗВІНОЧКИ)

Група №8 (ВЕСЕЛКА)

ПОНЕДІЛОК

 

 

1.Інтегроване заняття: ознайомлення з соціумом + розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2 Художньо-продуктивна діяльність (образотворча діяльність: аплікація/конструювання

3. Художньо-продуктивна діяльність (музичне виховання)  - 10.30

Гурток англ. мови  -11.00

1. Інтегроване заняття: ознайом-лення з соціумом + розвиток мовлення і культура мовлен-нєвого спілкування

2. Художньо-продуктивна діяльність (образотворча діяльність: аплікація/конструювання)

Гурток англ. мови  - 10.00

Гурток англ. мови  -09.00

1.Ознайомлення з природним довкіллям

2.Художньо-продуктивна діяльність (музичне виховання) -10.00

3. Художньо-продуктивна діяльність(образотворча діяльність: аплікація/конструю

ВІВТОРОК

 

1. Фізичний розвиток  09.00

2.Логіко-математичний розвиток

3.Ознайомлення з природним довкіллям

 

Психолог -10.00

1.Логіко- математичний розвиток

2. Фізичний розвиток  09.30

3. Художньо-продуктивна діяльність (музичне виховання) 10.30

1. Інтегроване заняття: ознайомлення з соціумом + розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2.Логіко-математичний розвиток

3. Фізичний розвиток 10.00

Психолог – 09.00

СЕРЕДА

 

1.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (грамота)

2. Художньо-продуктивна діяльність (образотворча діяльність: ліплення)

3. Художньо-продуктивна діяльність (музичне виховання) 10.30

1.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (грамота)

2. Художньо-продуктивна діяльність (образотворча діяльність: ліплення)

3..Ознайомлення з природним довкіллям

1. Інтегроване заняття: ознайомлення соціумом + ознайомлення з природним довкіллям

2. Художньо-продуктивна діяльність (образотворча діяльність: ліплення)

3. Художньо-продуктивна діяльність (музичне виховання) 10.00

ЧЕТВЕР

 

1.Логіко-математичний розвиток

2.Фізичний розвиток /ритміка 10.00

3. Інтегроване заняття: ознайомлення з соціумом + ознайомлення з природним довкіллям

Гурток «Горобинка»  -10.30

1.Фізичний розвиток/ритміка  09.00

2.  Інтегроване заняття ознайомлення з соціумом+  логіко-математичний розвиток

3. Художньо-продуктивна діяльність (музичне виховання) 10.00

1.Логіко-математичний розвиток

2.Фізичний розвиток  /ритміка 09.30

3.Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування  (грамота)

 П’ЯТНИЦЯ

 

1.. Інтегроване заняття: розвиток мовлення і культура мовленнєвого

спілкування + художньо-продуктивна діяльність (образотворча діяльність: малювання)

2. Ознайомлення з соціумом

Психолог – 09.30

Гурток англ. мови  -11.00

1. . Інтегроване заняття: ознайомлення з соціумом + ознайомлення з природним довкіллям

2 Інтегроване заняття: розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування + художньо-продуктивна діяльність (образотворча діяльність: малювання)

Гурток англ. мови  -10.00

Психолог -09.00

Гурток англ. мови  -09.00

1.Інтегроване заняття: розвиток мовлення і культура мовлен-нєвого спілкування + художньо-про-дуктивна діяльність (образотворча діяльність: малювання)

2. Ознайомлення з соціумом

 

 

 


1
2