Інформація щодо забезпечення освітньої діяльності

                              І Н ФО Р М А Ц І Я                                                  щодо кадрового, матеріального-технічного, навально-методичного та інформаційного забезпечення  освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти, у тому числі щодо безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці

     Комунальний  заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 334 Дніпровської міської ради забезпечений працівниками  у кількості не меншій, ніж визначено Типовими штатними нормативами закладів дошкільної освіти, що затверджені в установленому порядку та педагогічними працівниками, які безпосередньо задіяні у проведені освітньої діяльності, - відповідно до затвердженої програми.

    Освітній процес проводиться педагогами, з яких 100  % мають відповідну освіту та кваліфікацію.

    Кожен працівник закладу відповідно до вимог чинного законодавства  обов’язково  проходить профілактичний медичний огляд, що відображено в особистому медичному листі.

      Заклад забезпечений приміщеннями для проведення освітніх заходів, ігрової діяльності, прийому їжі, денного відпочинку, є музична та спортивна зали, приміщення для проведення гурткової роботи, кабінет практичного психолога.

    У закладі  облаштовано відповідно до законодавчо-нормативних вимог найпростіше укриття.

        Територія  закладу обладнана  ігровими  та спортивним майданчиками.

   Майно закладу передано йому в оперативне управління відповідно до чинного законодавства.

   Заклад забезпечено методичною літературою, періодичним фаховим виданням, дидактичним та наочними матеріалами, ігровим та спортивним обладнанням.