Освітні програми, що реалізуються в КЗДО №334 ДМР

 

   Реалізація  Державного стандарту дошкільної  освіти:                                                                                                           1. ОСНОВНА - Базовий компонент дошкільної освіти України (Нова  редакція ) - Наказ МОН від 12 січня 2021 року, №33 
2. КОМПЛЕКСНА -  «Стежини у Всесвіт».  Комплексна програм для дітей раннього та переддошкільного віку.// Науковий керівник  Крутій К.Л. , редакція 2020 рік
РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ
МАЛЯТОЧКО Програма розвитку дітей пренатального та раннього віку
КРОКИ  ДО  САМОСТІЙНОСТІ  Програма для дітей молодшого дошкільного віку
ПОДОРОЖ  У  ДОВКІЛЛЯ Програма для дітей середнього дошкільного віку
СТЕЖИНКИ  У  ВСЕСВІТ Програма для дітей старшого дошкільного віку
ОСВІТНІ НАПРЯМИ ПРОГРАМИ 
Освітній напрям “ОСОБИСТІСТЬ  ДИТИНИ”  Основні шляхи реалізації освітнього напряму
 Освітній напрям “ДИТИНА В СОЦІУМІ” Основні шляхи реалізації освітнього напряму
Освітній напрям “ДИТИНА  У  ПРИРОДНОМУ  ДОВКІЛЛІ”  Основні шляхи реалізації освітнього напряму
Освітній напрям “ДИТИНА  У  СВІТІ  КУЛЬТУРИ” Основні шляхи реалізації освітнього напряму
Освітній напрям “ГРА  ДИТИНИ” Основні шляхи реалізації освітнього напряму
Освітній напрям “ДИТИНА  В  СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОМУ  ПРОСТОРІ”Основні шляхи реалізації освітнього напряму
Освітній напрям “МОВЛЕННЯ  ДИТИНИ"  Основні шляхи реалізації освітнього напряму
3. ПАРЦІАЛЬНІ:
3.1.  "Дошкільнятам про сталий розвиток" Програма для закладів дошкільної освіти // Авт. Гавриш Н.В., Пометун О.І., 2019 рік.
3.2. «Про себе треба знати, про себе треба дбати». Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років.// Авт. Лохвицька Л.В. , 2018 рік
3. 3. "STREAM - освіта або Стежинки у Всесвіт". Альтернативна програма формування культури інженерного мислення у дітей переддошкільного віку.//Наук.кер. Крітій К.Т., 2020 рік.
3.4. "Формування математичної компетентносіт у дітей дошкеільного віку."// Парціальна програма   авт.  Зайцева Л.І., редакція 2021 рік.
3.5.  «Україна – моя Батьківщина». Парціальна програма з національно-патріотичного виховання для дітей середнього та старшого дошкільного віку./  За наук. ред. Рейпольської О, Д., авт: Каплуновська О.М., Кичата І. І., Палець Ю. М., редакція 2022 рік.
3.6. «STREAM- освіта, або стежинки у Всесвіт». Альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дітей передшкільного віку.//наук.кер К.Крутій , 2020 
3.7. Англійська мова для дітей дошкільного віку: програма та методичні рекомендації // І.А. Кулікова, Т.М. Шкваріна ; за заг. ред. О.В. Низковської.  -  3-тє вид., зі змін. та доповн., 2015