Наш дитячий садок

 

          

 

        Маємо гарну методичну базу, використовуємо новітні досягнення в педагогіці. Реально запроваджується в освітній процес сучасні науково-методичні підходи:

  •     особистісно-орієнтований
  •     діяльнісний
  •     інтегрований
  •     психологізація освітнього процесу
  •     впровадження в практику інновацій 

Організація педагогічного поцесу проходить в цікавій ігровій формі з використанням особливостей психофізичного розвитку дошкільника.

 

        

 

Створено гарні умови для дітей: затишні, естетично оформлені групи, сучасні меблі, гарне предметно-розвивальне середовище, дидактичні матеріали, що дібрані згідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти