Річний звіт про діяльність закладу/звіт керівника

За 2019-2020 навчальний рік

Даний звіт виконаний  на підставі наказу Міністерства освіти і науки України  від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту базується на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета :

       Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громад-ського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкі-льним навчальним   закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
    Режим роботи груп -  10,5 годин (10 груп), 12 годин (1 група чергова)
Початок роботи: з 7.00 до 17.30
Кількість вікових груп – 11  - де виховується  236 дитини:
• 3 групи раннього віку
• 8 груп дошкільного віку

         Для дітей функціонують групи, музична та спортивні зали, кабінет психолога, кімната керівника гуртка.
Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.
         Дошкільний заклад розрахований на 205 місць – навчання, виховання та спілкування дітей і дорослих проводиться державною мовою.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Колектив закладу складає 48 працівників, із них :
Педагогічних  -  25
Обслуговуючого персоналу - 21
Склад педагогічних кадрів на 2018-2019 навчальний рік :
- Завідувач ДНЗ;
- вихователь-методист;
 - практичний психолог;

-сестра медична старша
- музичні керівники - 2;
- керівник гуртка - 2
- вихователі – 17

        Усі педагоги систематично працюють над вдосконаленням фахової майстерності, відвідують постійно діючі семінари, методичні заходи, упроваджують перспективний педагогічний досвід.  З метою пошуку нових технологій, форм і методів роботи  була створена  творча група вихователів, яка працювала над  проблемою : «Виховання дитини як всебічно розвиненої, творчої особистості засобами театралізованої діяльності»

                                                Фаховій рівень педагогів

Усі педагоги систематично працюють над вдосконаленням фахової майстерності, відвідують постійно діючі семінари, методичні заходи, упроваджують перспективний педагогічний досвід. З метою пошуку нових технологій, форм і методів роботи  була створена  творча група вихователів: керівник - вихователь-методист Т.В.Борисова; заступник керівника - І.А.Мазур, завідувач;  учасники: Л.В.Слєпцова, музичний керівник; О.М.Семенова, вихователь; А.В.Чуприна, вихователь; Н.В.Мисник, вихователь, О.М.Гавриленко , секретар,  які продовжили  працювати над  проблемою: «Впровадження соціальної та фінансової освіти  дітей дошкільного віку за міжнародною програмою «Афлотот»   

         Перед групою стояла мета:

 1. Орієнтувати виховний процес у дитячому саду на всебічну підтримку активності дитини, на створення умов для різнобічно розвиненої, духовно багатої особистості  та посприяти логіко-математичному розвитку.
 2. Створити умови для розвитку духовності кожної дитини через залучення вихованців до різних видів художньої діяльності: зображувальної, музичної, художньо-мовленнєвої та театральної також, щоб з перших років життя прищепити дитині навички доброти, милосердя, толерантності.

На протязі 2019 -2020 н.р. творча група плідно працювала  та:

 • Продовжила   роботу з підбору  тестів і розробки анкет, опитувальних листів, інтерв’ю, пам’яток, методичних рекомендацій для визначення здібностей й вивчення знань дітей з фінансової освіти та поповнення  педагогічного процесу іграми з фінансового виховання;
 • Продовжила  роботу з  добірки літературних творів та віршів про фінансову освіту;
 • Поповнила  педагогічний процес іграми з фінансового виховання;
 •  Провела проблемну гру «Дерево мудрості»;
 •  Провела педагогічний ринг «Творчі ігри дошкільників»;
 •  Розробила методичні рекомендації для вихователів та проводили  співбесіди з вихователями-початківцями щодо знання основних засад Базового компоненту, програми "Дитина в дошкільні роки"; елементи програм "Українське дошкілля", "Впевнений старт", "Я у Світі" (відповідно віку)
 • Здійснювали практичний перегляд  занять Базового компоненту освітньої лінії «Гра дитини»
 • Працювали у напрямку складання картотеки літератури й дидактичної допомоги для роботи з дітьми

  Організувати роботу з дітьми на належному рівні допомагає постійна самоосвіта педагогів та підвищення їх кваліфікації шляхом відвідування методоб’єднань, семінарів, своєчасного проходження атестації та курсової перепідготовки.

Курсову підготовку з отриманням свідотства пройшли:

з/п

ПІБ

педагога

Освіта

Педстаж

Категорія, педзвання

Назва курсів та тренінгів, порядковий номер згідно з тематикою ДАНО

1.

Семенова Олена Миколаївна

Повна вища,   Бердянський  державний пед.  університет,  2014,

АР № 45917470

17

«Спеціаліст вищої категорії»

 

ДАНО, «Вихователі закладів дошкільної  освіти, які мають кваліфікаційну категорію або звання «Вихователь-методист»,

очно-дистанційно форма навчання,  СПК № ДН 41682253/6131

від  18.09.2020

2.

Пилипюк Світлана Ярославівна

 

Неповна вища, Педагогічне училище  ДНУ,

2006,

НР №30490774

 

11

11 тарифний розряд

 

 

ДАНО, «Вихователі закладів дошкільної освіти, які не мають категорії»,  очно-дистанційно форма навчання,

СПК №ДН 41682253/727

від  02.10.2020

Пройшли I етап курсової перепідготовки на базі ДОІППО та заплановано  II:

з/п

ПІБ

педагога

Освіта

 

 

 

 

Педстаж

Категорія, пед.звання

Назва курсу, терміни  при ДАНО

1.

 

Борисова Тетяна Вікторівна

Повна вища,  ДДУ м.Дніпропетровска, 1994р.,ЛА № 012716,  Біологія.

МАУП, 2015 КВ № 47752184 Психологія

14

Спеціаліст другої категорії

Вихователі-методисти закладів дошкільної освіти

16.03. - 20.03.2020 (І етап),

19.10. - 23.10.2020 (ІІ етап)

2.

Чуприна Аліна Вікторівна

Повна вища,  Губкинське муз.училище, 1979р., ВТ № 630955, вчитель сольфеджіо в ДМШ, психолого-педагогічні курси при ДДУ м.Дніпропетровска,  1994, початкове і дошкільне виховання

20

Спеціаліст другої категорії

Вихователі закладів дошкільної освіти, які мають кваліфікаційну категорію або звання «Вихователь-методист»

23.03. - 27.03.2020(І етап),

02.11.- 06.11.2020(ІІ етап)

3.

Сухенко Наталія Миколаївна

Неповна вища, Педагогічне училище ДНУ, 2011,

НР№41643550

Дошкільне виховання

12

11 тарифний розряд

Вихователі закладів дошкільної освіти, які не мають категорії

10.03. - 20.03.2020(І етап),

26.10. - 30.10.2020 (ІІ етап)

 

4.

Сердюк Марина Олександрі-вна

УДХТУ, 2003р., НР №22389120,  спеціаліст з економіки і підприємництва, ДПК ДДУ

ім.  О.Гончара,  2014р.  НР № 45950504,  вчитель з дошкільного виховання

10

Спеціаліст

 

Вихователі спеціалізованих груп закладів дошкільної освіти

18.05. – 29.05.2020

(І етап),

07.12. – 11.12.2020

 (ІІ етап)

 

             

За   2019-2020 навчальний  рік  успішно пройшли атестацію наступні педагоги:

№ п/п

П.І.Б.

педагога

Посада

педагога

Пед.

стаж,

років

Рік курсової перепід-готовки

Категорія,

педзвання педпрацівника

 

 1.  

 

Семенова Олена Миколаївна

 

вихователь

 

 

17

 

2020

Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»

 

 1.  

Пилипюк Світлана Ярославівна

 

вихователь

 

 

11

 

2020

Підтверджено

11 тарифний розряд

 1.  

Сіренко Аліна

Олександрівна

вихователь

41

2019

Підтверджено 9 тарифний розряд  та пед.звання «вихователь-методист»

 1.  

Крохмаль

Наталія Олексіївна

вихователь

36

2019

Підтвердження

11 тарифного розряду

 

 1.  

Фатєєва

Валентина Дмитріївна

Керівник гуртка

32

2019

Підтвердження

10 тарифного розряду

 1.  

Галушко

Анастасія Олегівна

вихователь

2

2019

Встановлено 11 тарифний розряд.

 

Педагогічний стаж педколективу складає:

до 5 років - 4 особи/16%

до 10 років - 3 особи/12%

10-15 років - 6 осіб/24%

понад 15 роківа 12/48% 

Рівень освіти педагогів:

неповна вища - 13 осіб/54%

повна вища - 5 осіб/21%

повна вища педагогічна - 5 осіб/21%

середня спеціальна - 1 особа/4%

 Фаховий рівень педагогічних працівників:

Спеціаліст вищої категорії – 3 особи

Спеціаліст першої категорії – 2 особи  
Спеціаліст другої категорії – 4 особи
Відповідність раніше встановленого  тарифного розряду – 14 осіб
Педагогічне звання  «Вихователь – методист» - 4 особи

   Зусилля педагогічного колективу в 2019-2020 навчальному році були спрямовані на вирішення таких завдань:

 • Продовжити роботу над четвертим підсумковим етапом обласної науково-методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадського суспільства»;
 • Посилити роботу з національно-патріотичного виховання шляхом:

 формування знань про Україну та  її символи,  українську мову – як державну;

 ознайомлення з традиціями і культурою українського  народу, його історією.

 • Продовжувати удосконалення форм, змісту і методів взаємодії з батьками та громадськістю щодо набуття соціального досвіду виховання;
 • Продовжувати роботу в напрямку  індивідуального   медико-психолого-педагогічного  супроводу кожної дитини, як складової в реалізації  впровадження  інклюзивної освіти у дошкільних навчальних закладах.

 З 31.03.2020 року згідно наказу №23-к/тр «Про організацію освітнього процесу у КЗО ДНЗ №334 на період карантину» педагогічний колектив перейшов  на    дистанційну форму роботи з використанням інтернет ресурсів: viber та  facebook

  Протягом 2019-2020 навчального року було проведено: 

Педагогічні ради:

№1 Установча

№2  «Сучасні      підходи     до  вивчення Базового компоненту дошкільної освіти. Освітня лінія «Гра дитини » 

           №3  (з елементами ділової гри) "Формування навичок соціальної взаємодії у дітей дошкільного віку в ігровій діяльності"

        №4 «Аналіз навчально-виховної роботи за  2019-2020 навчальний рік»

Також педагогами були проведені такі відкриті  перегляди:

 • 11.02.2020 - Базовиий компонент освітня лінія «Мовлення дитини»/ середня  група № 9, вихователь Пилипюк С.Я.
 • 12.02.2020 - Базовиий компонент дошкільної освіти освітня лінія «Мовлення дитини»/ молодша група №2, вихователь Крохмаль Н.О.;
 • 13.02.2020 -   Освітня лінія «Мовлення дитини» базового компоненту дошкільної освіти / середня група №4, вихователь Галушко А.О.;
 • 25.02. 2020 - Базовий компонент освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному  просторі» /молодша група №8, вихователь Семенова О.М.

     Значну роботу з дітьми протягом року проводив  музичний керівник   Слєпцова Л.В:

 • Святковий ранок  «Садочок двері відчиняє, діточок всіх зустрічає!»
 • До  Всесвітнього дня тварин – «Лялькова вистава – наші пухнасті друзі»
 • Святкові ранки   «Осінній бал в Гарбузовій родині», «Чарівна подорож до осіннього лісу»
 • До Національного дня ґудзика розвага для дітей старшої груп
 • Музична розвага „Святий Миколай, наших діточок вітай”
 • Новорічні свята «Зимові фантазії», «Новорічний карнавал»
 • Фольклорна розвага "Різдво іде, добробут в кожен дім веде"
 • До Дня Соборності  музична розвага «Любимо, той співаємо про нашу Україну»
 • Фольклорне свято Стрітення "Як Весна з Зимою сперечалися і у настроях змагалися"           
 • Святкові ранки до міжнародного дня 8 березня: "Мамине серце" (старші групи),  "Мама – найрідніше слово" (молодші, середні групи),  "Як кошенята маму шукали"(групи раннього віку)
 • Музично-літературний вечір "Шевченкове слово і живе і живить!"

   Також розважально-спортивні свята проводили спільно муз.керівник    та вихователі:

 •  До  Всесвітнього дня тварин – «Лялькова вистава – наші пухнасті друзі»
 • До  Дня українського козацтва - 14 жовтня 2019  спортивне свято «Козацькі ігри»

       Протягом навчального року проводились виставки дитячого малюнку на теми:

 • «Королева Осінь»
 • Спільна виставка малюнків дітей старшої групи та учнів перших класів  "Гарбузова родина "
 • «Незабаром  Новий рік!»
 • «Зима Чарівниця!»
 • «Зима з Весною зустрічаються»
 • "Маму вітають усі малюки" 

 На  протязі року для педагогічного колективу були  проведені

Семінари-практикуми:

 • "Лови виховний момент! або Формуємо цінності дошкільників у дитячому садку
 

 

 • «Патріотичне виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності»
 
 • «Використання ігор у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу»
 

Година творчого пошуку «Вибір оптимальних форм роботи з дітьми під час літніх прогулянок»

Співбесіда з вихователями  "Розвивальне середовище як головна умова успішної реалізації завдань БК (освітніх ліній) »"     

 Педагогічний ринг «Творчі ігри дошкільників»

Тренінг"Як налагодити взаємодію з гіперактивними дітьми"

 • «Профілактика жорстокого поводження з дітьми» 

Майстер-клас для педагогів:  "Краса родом з Петриківки"

Педагогічні години

 • Особливості емоційного розвитку дівчат та хлопчиків
 • Як розв’язати конфліктну ситуацію між дітьми
 • "Щоб здоровими зростали"
 • «Режим дня, як одна зі складових збереження та  зміцнення здоров'я дітей»
 • «Умови для полегшення адаптації дітей, що вступають до  дошкільного закладу»

Консультація для вихователів

 • "Туристичними стежками " (використання оздоровчих можливостей природного оточення, смуги перешкод)
 •  «Вплив загартування водою на здоров’я дітей»
 • "Використання конструкторів ЛЕГО для розвитку творчих здібностей дітей"
 • "Літо – пора творчості" (як організувати творчу, самостійну художню діяльність на прогулянці: поробки з природного, покидькового матеріалу, паперу та ін.)

Педагогічний практикум "Ігрова пісочна терапія"

Дистанційно були проведені:

 • Консультативна година

 "Весняні турботи  - організація праці з дошкільниками на городі "

 • Психолого-педагогічне заняття
 • «Арт – терапія в профілактиці емоційного вигорання педагогів» 
 • "Формування мотиваційної готовності дітей до школи"
 • Консультація для педагогів:

«Збережемо планету для дітей, або Дидактичні ігри із залишкових матеріалів»

 • Діагностування педагогічної майстерності вихователів "Самоаналіз рівня фахової компетенції"                         

В межах  просвітницької  роботи з педколективом була проведена наступна робота :

 •  Оновлена виставка методичної літератури «На допомогу   педагогам»
 • Надані методичні рекомендації для вихователів та співбесіди з вихователями-початківцями, щодо знання основних засад Базового компоненту, програми "Дитина в дошкільні роки"; елементи програм "Українське дошкілля", "Впевнений старт", "Я у Світі" (відповідно віку)
 • Оформлені матеріали на допомогу  вихователям старших груп «Щодо  визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою    кваліметричної моделі»
 • Оформлено інформаційно – довідковий куточок по узагальненню передового педагогічного досвіду ДНЗ № 334
 • Поповнено методичного кабінету    новим  виданням з   методичної літератури з Загальної, вікової та  дощкільної   психології
 • Проведена виставка  літератури та статей в журналах для вивчення Базового компоненту дошкільної освіти. Освітня лінія  «Гра дитини»
 • Проводилася анотація новинок методичної літератури
 • Сроблена добірка матеріалу  та оформлення папки на допомогу вихователям "Інтегровані заняття – пізнавальне і цікаве" (конспекти інтегрованих занять)
 • Оформлена пам'ятка для вихователів у методичному куточку "Вимоги до оформлення куточка дитячої книжки"
 • Здійснено оновлення  та доповнення матеріалів папок на допомогу вихователям: "Дидактичні ігри патріотичного спрямування, народознавчі ігри для дошкільнят ".
 • Оформлена добірка консультативного матеріалу для вихователів-початківців та молодого спеціаліста: "Весняні турботи  - організація праці з дошкільниками на городі "
 • Оформлена папка-посібник на допомогу вихователям в організації ОБЖД: «Захисти себе сам»
 • Оформлена папка "Прогулянки з цікавинкою" (розвиваючі ігри, ігрові вправи, спостереження за живими та неживими об’єктами з лупою, біноклем, кольоровими скельцями)
 • Розроблено методичні рекомендації для вихователів «Особливості оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку влітку»
 • Оформлено практичного матеріалу на допомогу вихователям для роботи з дітьми влітку "Народні ігри для дошкільнят
 • Надані рекомендації для вихователів щодо оновлення виносних іграшок атрибутами для розігрування з дітьми ігрових ситуацій, концертів, драматизації казок, театральних постановок, тощо на свіжому повітрі
 • Здійснена добірка методичних рекомендацій щодо проведення оздоровчих заходів у літній період "Використання стежинки здоров’я для загартування та оздоровлення малюків", "Самомасаж горіхами та каштанчиками – весела та корисна забава для дошкільнят"
 • Доповнена добірка консультативних матеріалів за темою:  "Труднощі адаптації дитини до дитячого садка та умови їх подолання" 

Взаємодія з батьками  у 2019-2020 навчальному році здійснювалася як очно так і дистанційно з використанням інтернет ресурсів: viber та  facebook  наступним чином

Групові батьківські  збори

 • Пріоритетні напрями роботи ДНЗ на 2019-2020 навчальний рік”

Загальні батьківські збори:  

 • Співпраця батьків та педагогів ЗДО для успішного вирішення освітніх задач
 • Підсумки роботи колективу ДНЗ за 2019 – 2020 н.р. та підготовка до літнього оздоровчого періоду (інформація)

Батьківський лекторій 

«Телевізор, комп’ютер чи іграшки та книжки». 

Батьківський всеобуч

 • "Садочок – простір, дружній до дитини"
 • "Граємо разом" 
 • "Вчимося плекати доброту"    

День відкритих дверей  "Мами і тата на гостині у маляток"/вересень2019/, День відкритих дверей для дітей  і батьків мікрорайону /січень2020/

 Анкетування  (емоційний стан вашої дитини).

Тестування батьків

 • «Яка моя дитина» (виявлення відносин батьків та дітей). 
 • «Чи готова ваша дитина до дошкільного навчального закладу?»

Конференція для батьків дітей старших груп: «Готуємо до школи не   лише дітей, а й батьків»

 Міні-семінар з елементами тренінгу:   «Формування адекватного сприймання батьками власних дітей». 

ДИСТАНЦІЙНО /через інтернет ресурс/ проведені:

 • Засідання клубу «Турботліві батьки»
 • Батьківські всеобучі:  
 • "Життя та здоров’я дитини – головний скарб!
 • "На природу за здоров’ям"
 • Тренінг для батьків  "Емоції під контролем"
 • Групові батьківські збори/підсумкові/

 

   На протязі року  були проведені  тематичні тижні:

Олімпійський  тиждень в ДНЗ -  до Дня  фізичної культури і спорту України – 14 вересня

Тиждень безпеки в ДНЗ 11.11.19-15.11.19 (темат.заняття, роваги, ігри, бесіди,пробл. ситуації та ін.)

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності дітей (дистанційно 20.04.20-24.04.20)

  Робота педагогічної ради  була спрямована на  питань  формування життєвої компетентності дошкільників та   навичок соціальної взаємодії у дітей дошкільного віку через провідну діяльність – гру. На педагогічних годинах, нарадах розглядалися питання якісної підготовки до прогулянок, дотримання рухового режиму, принципу демократичного, правого, трудового виховання дітей, розвитку духовності, підвищенню самооцінки у дошкільнят, їх впевненості.  У роботі  активно  упроваджувався  взаємоконтроль, порівняльний аналіз  діяльності всіх ланок, дитячого закладу. Заслуговують на увагу планомірне, системне проведення комплексних, інтерактивних занять з використанням сучасних підходів до фізкультурно-оздоровчої роботи.

  Самоосвіта педагогів була присвячена наступним темам:

 •   «Волю віршам, або  Розвиваємо мовлення дітей за допомогою верлібрів»
 •  «Досвід особистості — ключове поняття оновленої програми «Я у Світі»
 •  «Новий правопис: з проєкту в життя»  
 • « Діти покоління Z, або Яка вона — сучасна дитина»

 В межах  самоосвіти додатково,  педагоги підвищили свій фаховий рівень,  пройшовши відповідні  курси на інтернет-платформі  «Всеосвіта» та   отримали сертифікати.

Тісний контакт у роботі з батьками дає змогу нам викликати у дітей почуття довіри до дорослих, внутрішнього спокою, комфортного самопочуття у дошкільному закладі.

 Активно велася просвітницька робота з  батьками вихованців, а саме:

 • Оформлено інформаційний стенд для батьків «Як вибрати книжки для дітей»
 • Проведено захід  «Діти і дорослі – кроки на зустріч: на шляху порозуміння»    та «Чому дитину треба навчати грамоті»
 • Надані рекомендації    «Як наладити взаємодію з гіпоактивною дитиною»
 • Оформлені інформаційні листівки "Обережно на дорозі!", "Профілактика харчових отруєнь", "Читаємо дітям"
 • Складено перелік художніх творів для читання дітям вдома та розмістити в куточках для батьків та на сайті ДНЗ
 • Надані рекомендації «Як влаштувати корисний і цікавий відпочинок с дітьми на природі: біля водойми, у лісі»
 • Оформлено інформацію для батьківських куточків груп  та для розміщення на сайті ДНЗ "Правила дорожнього руху для малюків"
 • Оновлено  в батьківських куточках  поради  психолога, лікаря, розмістити корисну інформацію: «Важливі поради маленьким мандрівникам та їх батькам»

        Також розміщуються інформація в батьківський куточок з актуальних питань модернізації змісту дошкільної освіти, розвитку дитини дошкільного віку, збереження здоров’я дошкільника. Педагогічна просвіта батьків проводиться як вихователями, так і медичною сестрою, завідувачем, практичним психологом і вихователем - методистом закладу.

      Завідувач і вихователь-методист систематично відвідують групові батьківські збори, надають рекомендації педагогам з активізації співпраці з батьками, контролюють якість проведених заходів. Звернення батьків оперативно розглядаються адміністрацією закладу. 

ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
      Згідно з основними положеннями Державної національної програми «Освіта. Україна XXI століття», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про охорону дитини» формувався зміст роботи дошкільного закладу, виконання пріоритетних завдань вирішувалися через різні форми роботи за напрямками:
- створення умов для навчання та виховання дітей в ДНЗ;
- діагностика знань, умінь, навичок, рівня розвитку та виховання дитини;
- консультативна робота з батьками, педагогами.
Впродовж року педагогічні працівники під час навчально-виховної роботи здійснювали комплексний підхід до виконання завдань Базового компоненту успішно використовували інноваційні програми та педагогічні технології:
- Комплексна програма формування культури здоров’я дітей дошкільного віку «Малятко-здоров’ятко»;
- Технологія ТРВЗ;
Згідно інструктивно-методичного листа МОН України № 1/9-455 від 03.07.2009  року «організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах» та за бажаннями батьків в ДНЗ проводиться гурткова робота:
Гурток «Англійська мова» - керівник Борцова С. П.
Гурток «Умілі рученята»– керівник Фатеєва В. Д.
       Організація всього навчально-виховного процесу в дошкільному закладі протягом 2019-2020 навчального року була спрямована на творчий пошук сучасних форм навчально-виховної роботи, створення необхідних умов для повноцінного фізичного і психічного розвитку кожної дитини, націлювала колектив на соціалізацію і гуманізацію навчально-виховного процесу.

        Робота дошкільного закладу з сім’єю та школою проводиться  відповідно до законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положення про дошкільний заклад. У закладі створено власну систему співпраці з батьками та школою. Розроблено Положення про батьківську раду  дошкільного закладу, затверджено угоду між дошкільним закладом і СЗШ №68 про співпрацю. Робота з родиною і школою ведеться відповідно до річного плану роботи закладу. В роботі з батьками пріоритет надається активним формам роботи: проведенню тренінгів, моделюванню та аналізу конкретних ситуацій.

         Для   виявлення ступеня відповідності результатів діяльності закладу стандартам і вимогам якісної дошкільної освіти в ДНЗ щорічно проводиться моніторинг.  Критеріями  оцінювання  є показники особистісного зростання дитини: що адекватніше, ефективніше та різноманітніше дитина розв’язує доступні вікові навчальні та життєві проблеми, то вища оцінка роботи педагогів і дошкільного закладу загалом.   

Згідно  листа МОН  України №1\9-535 від 06.11.2015 р. «Щодо  визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою    кваліметричної моделі» в межах проведення моніторингу  були залучені вихователь-методист, практичний психолог, старша медична сестра та вихователі старших груп №3,6,7.

          Дослідження проводилося в термін з 09 жовтня 2019 по 14 листопада 2019 року.

Загальна кількість дітей старшого віку –  84

Кількість дітей, які були задіяні в Оцінюванні – 69.

В результаті застосування кваліметричної моделі були отримані наступні результати:

високий рівень - 21 дитина/30%

достатній -35 дітей/51%

середній - 12 дітей 17%

низький - 1 дитина /1%

      Таким чином,  діагностика показала, що у дітей старшого дошкільного віку нашого закладу на високому рівні розвинуті такі компетенції як: родинно-побутова,  соціально-комунікативна, природничо-екологічна та предметно-практична. При цьому потребують особливої уваги особистісно-оцінна та художньо-продуктивна компетенції. Результати діагностики були оприлюднені на педагогічній годині,  зазначено - приділити особливу увагу  розвитку особистісно-оцінної та художньо-продуктивної компетенцій, та надані відповідні рекомендації.  Наступний етап дослідження був запланований на квітень 2020 року, але у зв’язку з введенням карантину проведено не було.

     Дошкільний заклад працює в тісному контакті зі школою мікрорайону № 68. Вихователі старших груп знайомились з програмою навчання дітей в першому класі, а вчителі початкової школи - з програмою дошкільного закладу. Були організовані взаємо відвідування занять, уроків початкової школи, «Круглий стіл», педагогічні читання, Дні відкритих дверей,  батьківських зборів, свят та розваг. Завдяки спільно проведеній роботі 70% випускників дошкільного закладу підуть до перших класів ЗОШ №68, що свідчить про високий рівень роботи щодо наступності в роботі педагогів дошкільного закладу і педагогів школи.

ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ ТА КОЛЕКТИВУ
        Беззаперечне виконання  постанови Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)», та листа Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 № 1/9- 219 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину», від 22.05.2020 № 1/9-269 «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти», забезпечили безперебійну роботу закладу в умовах дії адаптивного  карантину та успішного оздоровлення дітей під час літньої оздоровчої компанії 2020. 

        Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ЗДО.
Під особливим контролем температурний режим приміщень. В зимовий період температурний режим дотримується постійно.
Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд.

На постійному контролі у адміністрації ДНЗ знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей.
В закладі функціонує медичний кабінет, який обладнано згідно існуючих нормативних вимог та має відповідні  медичні  препарати. Старшою медичною сестрою протягом навчального року проводився щомісячно аналіз захворюваності дітей..

      У ДНЗ впроваджується комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності.                                                                                                                                         У дошкільному навчальному закладі протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей:

     Ведеться постійний контроль за виконанням  натуральних норм. Щомісячно аналізується стан харчування дітей в ДНЗ, це питання виноситься до порядку денного виробничих нарад, батьківських зборів та нарад у завідувача

Послуги з  харчування дітей в ДНЗ надає фірма «КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5», згідно договору № 334/С від 05.03.2018 року.

 Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється завідувачем ДНЗ та  старшою медичною сестрою, зауваження та відмітки про їх усунення фіксуються в картах контролю ділового щоденника керівника.

     Періодичний контроль проводять працівники держспоживслужби, організації по захисту прав споживачів.  

     Робота з організації харчування дітей ДНЗ №334: здійснюється згідно з «Інструкцією по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», затверджена наказом МОНУ та МОЗУ від 17.04.06 №298/22

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

- безкоштовно: діти ЧАЕС –1  та діти батьки яких перебувають в зоні АТО - 12

- багатодітні сім’ї (50% від вартості харчування) –22;

- малозабезпечені – 5

- під опікою -1

- інваліди -1

-ВПО - 5

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо-виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо-виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

Педагогічним працівникам закладу до щорічної відпустки надається матеріальна допомога на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

За період роботи ДНЗ у 2019-2020 н.р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо–виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Травматичних та нещасних випадків за період роботи дошкільного закладу не було

Всі працівники закладу забезпечені спецодягом в достатній кількості.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, маються 22 вогнегасники, призначено відповідальних осіб. У листопаді 2019 року практично та травні 2019 року (теоретично та  дистанційно, з зв.язку з карантином) були проведені «Тиждень знань з безпеки життєдіяльності», «Тиждень безпеки».

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах (малюнки, вірші, творчі оповідання).

Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей – важливе завдання дошкільного закладу.

Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.    Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ДНЗ
До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:
• Рада ДНЗ,
• Батьківські ради груп,
• Профспілковий комітет,
• Педагогічна рада,
• Загальні збори батьків та членів трудового колективу,
• Комісія з ОП та ТБ,
• Пожежно-технічна комісія.
Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ у поточному році були спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:
• Складання бюджетного запиту на 2021 рік.
• Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу, працює власний сайт на платформі «Класна оцінка» та сторінка на платформі   Facebook. Розробили ми його самостійно, інформація розрахова на, в першу чергу, на батьків наших вихованців, а також на колег зі всієї України. Цікаві статті, фотогалерея, форум – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей в закладі.
• Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Впродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі у керівника були  65 осіб. Головними питаннями, які порушені під час бесід є працевлаштування та оформлення дитини до ДНЗ.
• Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості. через раду ДНЗ.
Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей.

СИСТЕМА РОБОТИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДИТИНИ ТА ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:
- Конституція України;
- Конвенції ООН про права дитини;
- Законом України «Про охорону дитинства»;
- Сімейний кодекс.
Для ведення цієї роботи у закладі щорічно, на початку року, наказом по ДНЗ призначається відповідальний, впродовж останніх років це вихователь-методист
Борисова Т. В.
Щорічно, на нараді при завідуючій (вересень 2019), відповідальний звітує про наявність в ДНЗ дітей різних пільгових категорій та про роботу, яка проведена з дітьми даних категорій.
На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. №1/9 –811 «Про здійснення соціально – педагогічного патронату», інструктивно – методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9- 352, від 04.10.2007 р., № 1/9 – 583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ розроблені заходи які включають:
- надання методичної і консультативної допомоги сім’ї, включення батьків у процес виховання, навчання та реабілітації дитини;
- формування соціально – педагогічної компетенції сім’ї у вирішенні її психолого – педагогічних та соціальних проблем;
- створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.
На особливому обліку знаходяться діти-сироти та позбавлені батьківського піклування.

Соціальний паспорт дітей ДНЗ в 2019–2020 навчальному році:

 

Категорія

Кількість

1

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

1

2

Діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

1

3

Діти - інваліди

1

4

Діти з багатодітних родин

22

5

Діти з малозабезпечених родин

5

6

Діти батьки яких,приймають чи приймали участь у АТО на східі країни

12

7

Внутрішньопереміщені особи

5


Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. В 2019-2020 навчальному році вчасно виплачувались заробітна плата і аванс, всі педагоги отримують доплату за вислугу років, отримали грошову винагороду до Дня вихователя та працівників дошкільної освіти, всі працівники отримують матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпустки теж в повному обсязі. Виплачується індексація на заробітну плату щомісяця.

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Мною, як завідуючою, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у навчально-виховній роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

Створені належні  умови для здійснення навчально-виховної роботи. Відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників. Я, як завідуюча при підтримці голови ПК Борисовій Т.В. проводимо велику роботу з колективом, використовуючи усі психолого-педагогічні методи кадрової роботи, тож провідним у роботі дошкільного закладу є забезпечення фахового удосконалення щодо формування освіти, реалізації принципів її гуманізації, демократизації, переорганізації процесу навчання та головне - розвитку особистості дитини.

ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ за 2019-2020 навчальний рік:

Матеріально-технічне зміцнення відбувалося як за бюдж6етні кошти так і за рахунок позабюджетних благодійних внесків батьків. Так в 2019-2020  навчальному році було за рахунок благодійних батьківських внесків було здійснено:

 • придбання та встановлення бойлера  в групу №9;
 • ремонт в роздягальнях груп № 2 та 5;
 • на покрівлі будівлі дитсадка встановлено вуличне освітлення,  
 • придбано енергозберігаючі  лампи для забезпечення відповідного рівня освітлення;
 • ремонт оргтехніки  (2-х принтерів), музичного центру та пральної машини; 
 • вивіз листя та сміття;
 • відремонтовані в’їздні ворота дитячого садка;
 •  для здійснення поточних ремонтів обладнання придбано шуруповерт;
 • забезпечено інтернет зв’язок;
 •  проведено оновлення покриття стін в проблемних місцях  в ігровій кімнаті групи раннього віку №1;
 • для забезпечення виконання норм протипожежної безпеки  придбано матеріал для поповнення запасу  ватно-марлевих пов’язок
 • страхування пожежної дружини ДНЗ;
 • оплачуються послуги ГШР по проти тривожному сповіщенню.  
 • для  забезпечення якісного освітнього процесу -  придбана  методична  література, канцелярські товари

    За державні кошти у ДНЗ  здійснено:

 • закупівля та доставка миючих засобів;
 • закупівля та встановлення ігрових форм для ігрових майданчиків;
 • перезарядження вогнегасників та придбання та доставка вогнегасників ВП-5;
 • лабораторні дослідження атмосферного повітря та рівня освітнетленості;
 • дератизація та дезінфекція приміщення ДНЗ;
 • усунення аварійних ситуацій по інженереим мережам водопостачання, вововідведення, тепло та електропостачання;
 • гідравлічне випробування системи опалення;
 • вивезення твердих побутових відходів;
 • закупівля ліка́рськіх засобів;
 • ремонт та заміна катриджа фільтра механічного очищення; закупівля та доставка пральної мащини Candy 31008014 CVS1411THN3/1-S;
 • застраховано 25 педагогів;
 • обрізка аварійних дерев.

   Слід зазначити, що утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам устрою та утримання дитячих дошкільних закладів. Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Обладнання ігрових та спортивного майданчиків, підтримується у задовільному,  у налагодженому стані, безпечне у використанні. Прибирання майданчиків і всієї території дошкільного закладу здійснюється щоденно. За потребою здійснюється покос трави, обрізка кущів, сушнику. 

     Проходить підписка на періодичні видання: «Вихователь-методист», «Психолог дошкілля», «Музисний керівник», «Наще місто», «Безпека Придніпров’я». 

Ознайомитись зі звітами  щодо надходження та використання благодійних баьківських пожертв можливо на нашому сайті щоквартально.

АНАЛІЗ ЗВЕРНЕННЯ ГОМАДЯН

В дошкільному навчальному закладі робота зі зверненнями громадян ведеться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та «Інструкції по роботі зі зверненнями громадян». Основними завданнями є забезпечення реалізації конституційного права на звернення та задоволення законних прав і інтересів громадян. Звернення надходять переважно у формі заяв. Аналізуючи звернення громадян, що надійшли до ДНЗ, прослідковується зростання кількості звернень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Так, за 2020 рік надійшло 132 звернень (1 звернення на гарячу лінію з приводу влаштування дитини в ДНЗ )5 з яких протягом року звертались неодноразово з різних питань.

За звітний період громадяни звертались, порушуючи такі питання:

 • влаштування дитини в ДНЗ – 102 заяв;
 • надання довідки про те, що дитина дійсно відвідує ДНЗ  – 7 заяви
 • пільги на харчування  - 47 заяв
 • працевлаштування – 5 заяв;

Розгляд звернень проводився в терміни, встановлені Законом України «Про звернення громадян».

Таким чином за 2019-2020 н. рік  в ДНЗ  було:

 • зараховано  дитини, батьки яких звернулись  з заявою про влаштування дитини в дошкільний навчальний заклад;
 • надано 7 довідок, що дитина дійсно відвідує дошкільний навчальний заклад;
 • відповідно до поданих заяв всі діти отримали пільгу на харчування;
 • було працевлаштовано 5 людей;
 • надані роз’яснення по суті скарги – 1 заяви.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348,     в дошкільному навчальному закладі  проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, установлена скриня для питань та пропозицій громадян.

Щотижня (до впровадженням карантинних обмежень), проводився прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, надалі співпраця здійснюється через електронну скриньку садка, розміщену на сайті закладу. Розглядаються пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформується управління освіти про прийняті рішення.

В наступному навчальному році необхідно спрямувати роботу на:

– доповнення розвивального середовища;

– покращення організації ігрових осередків, придбання сучасних ігор, іграшок, поновити дидактичний матеріал згідно програми «Дитина в дошкільні роки»;

– підвищення ролі вихователя в організації діяльності дітей.

Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізувати свої здібності, товаришувати весело і щасливо жити.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з батьками та колективом.

Дякую за увагу.

 

 

Завідувач ДНЗ                      І. А. Мазур