Консультації для педагогів

 

 

 

 

 

Консультація «Місце педагога в роботі з правового виховання дошкільників»

            Окремо розглядається стаття про освіту, де зазначено, що освіта дитини має бути спрямована:

 • на розвиток особистості, розумових, фізичних та творчих здібностей у їх якнайповнішому обсязі;
 • на виховання поваги до прав людини та основних свобод, а також до принципів, проголошених у Статуті ООН;
 • до національних цінностей країни, в якій живе дитина;
 • на підготовку до свідомого життя у вільному суспільстві чоловіків і жінок в умовах дружби між усіма народами, етнічними та релігійними групами, а також особами з-поміж корінного населення;на виховання поваги до природного довкілля.

Сьогодні педагог – основна особа, яка проводить просвітницьку, діагностичну та корекційну роботу з дітьми. Його думка для дітей часто є більш авторитетною, ніж думка батьків.

У роботі з правового виховання дошкільників варто зважати на морально-психологічні особливості дітей. У дошкільному віці діти дуже вразливі, емоційні. У зв’язку з цим виховна робота з ними базується на використанні моральних установок, переваг чуттєвого сприймання дитиною життєвих стосунків. На прикладах конкретних ситуацій важливо дохідливо пояснювати дітям категорії добра, зла, жорстокості, справедливості, заздрощів.

Водночас у доступній формі потрібно давати дітям елементарні уявлення про правили праці й поведінки в дитячому садку, вдома, на вулиці, пояснювати роль людей, які схороняють порядок у місті, селі, прищеплювати повагу до цих людей. Діти тоді прагнуть дотримуватися цих правил, у них формується уявлення про свою відповідальність.

Важливе значення у правовому вихованні має емоційний настрій людини. Ось чому заняття, на яких порушуються ці питання, мають бути емоційно насиченими, викликати переживання, здивування, захоплення чи обурення. Доцільно при цьому звертатися до особистого досвіду дітей, пропонувати їм згадати і розповісти про хороші вчинки їхніх друзів, знайомих, дорослих. Крім того, у групі варто завести рубрику «Наші добрі справи», в якій поміщати замітки про хороші справи дітей.

Важливе місце у правовому вихованні належить читанню художньої літератури та розвитку мовлення. В усіх без винятку темах є тексти, які розкривають перед дітьми красу людини, різні сторони її діяльності та стосунків з іншими людьми. Аналізуючи вчинки герої в різних оповідань, діти визначають для себе, які вчинки вважають поганими і які хорошими,

За що можна поважати людину, а за що вона може бути покарана.

Значні виховні можливості закладені в заняттях з розділу «Дитина і навколишній світ», які мають своїм завданням ознайомлення з певними морально-правовими питаннями.

Вивчення теми «Твоя сім’я» використовується для формування в дітей ввічливого і турботливого ставлення до членів сім’ї, сумлінного виконання ними своїх обов’язків, піклування про здоров’я.

Тема «Наша вулиця» передбачає ознайомлення дітей з правилами вулиць, з різними видами транспорту, правилами поведінки в громадських м’ясцях. Особлива увага при цьому звертається на ту небезпеку, яку приховує у собі гра на вулиці.

Під час вивчення теми «Рідна країна» дітям розповідають, як називається наша держава, її столиця – ознайомлюють з прапором, гербом, гімном, звичаями і традиціями українського народу.

У розділі «Рідна природа» особливу увагу звертають на дотримання дитиною правил поведінки на природі, на показ праці людини з використання та охорони природних багатств. Ознайомлення дітей з рослинами, комахами, птахами допомагає виділити ті види їх, що вимагають охорони, бо їх стає деталі менше. Наразі діти дізнаються про Червону книгу, де записано назви тварин і рослин, яких залишилось мало або які вже взагалі зникають.

Морально-правові знання, здобуті дітьми на заняттях, у поєднанні з їхніми власними спостереженнями, певна практична діяльність з підтримання дисципліни, збереження навколишнього природного середовища відіграють важливу роль у їхньому моральному та правовому вихованні, формуванні їхньої правової культури.

 

 

Консультація «Формування уявлень дошкільників про професії та працю дорослих»

Всі професії, як писав поет, чудові - обирай на смак.

Вибір професії - чи не найголовніший чинник того, як складеться твоє подальше життя та як ти будеш себе почувати. Адже всім хочеться не лише заробляти гроші, але й реалізувати свій потенціал та отримувати справжнє задоволення від своєї діяльності.

Професія - це вид праці, діяльності, роботи людини.

Виховання активних громадян суспільства, розвиток їхньої ініціативи і здібностей відбувається ще в дошкільному віці. Запровадження нових інтерактивних технологій у підготовці дітей в доросле життя зумовлює створення нової системи ранньої профорієнтації.

Рання профорієнтація - виявлення нахилів, інтересів, зацікавлень дітей тим чи іншим предметом, видом трудової діяльності людей з метою подальшої професійної орієнтації.

Педагогічними умовами формування уявлень про професії виступають:

 • ознайомлення дошкільників з працею дорослих;
 • спільна діяльність дорослих і дітей;
 • ігрова діяльність.
 • Щодо послідовності ознайомлення з працею дорослих:
 • Накопичення  фактів  про  процес  праці,  перетворення  предмета  праці, результати праці та створення уявлення про її значущість {економічне виховання);
 • Формування уявлень про людину праці та її ставлення до праці;
 • Формування уявлень про колективний труд.

Повинно бути накопичення інформації, а не її нагромадження.

Питання ранньої профорієнтації в ДНЗ допомагає виділити гра.

Ігри:

 • з ініціативи дітей (творчі), значна частина яких - сюжетно-рольові;
 • з  ініціативи  дорослого  (з  готовими  правилами,  дидактичні  та рухливі);
 • народні ігри.

До сюжетно-рольових ігор належать ігри, в яких дитина набуває досвід з трудового виховання.

Форми організації:

 • доручення - найдоступніша форма;
 • чергування - систематичне виконання трудових обов'язків дитини;
 • колективна  праця  - властива  спільна  мета,  відповідальність  за

         результат, розподіл праці між учасниками.

Форми профорієнтаційної роботи включають:

 • дидактичні та рольові ігри (психогімнастичні вправи);
 • зображувальна діяльність;
 • бесіди та екскурсії;
 • рольове розігрування ситуації;
 • літературні хвилинки;
 • індивідуальні завдання;
 • конкурси;
 • розваги;
 • показ фотомонтажів про професії;
 • участь у гуртках;
 • знайомство дітей із спеціальностями оточуючих їх людей;
 • зустрічі з представниками центру зайнятості.

Принципи роботи:

 • інтеграція різних видів діяльності;
 • активізація власного досвіду дитини;
 • формування у дошкільників уміння застосовувати в практичному житті здобуті знання;
 • врахування дозування інформації;
 • цілеспрямоване використання  народознавчого матеріалу (етнопедагогіки) та художніх творів;
 • поступове підведення дітей до самостійних висновків та узагальнень.

Методи, прийоми профорієнтаційної роботи:

 • інтегрована організацїйно-розвивальна діяльність - заняття;
 • творче моделювання та проектування;
 • трудова діяльність та різні види ігор;
 • розв'язання проблемних завдань та ситуацій;
 • спостереження та екскурсії;
 • театралізована діяльність;
 • тренінги;
 • виставки;
 • читання творів художньої літератури та бесіди за ними;
 • імітаційні вправи;
 • рольове програвання поведінки в різних ситуаціях;
 • образотворча діяльність;
 • дні відчинених дверей;
 • перегляд діафільмів, мультфільмів із послідовним моделюванням
 • нових версій;
 • дискусії (полілоги);
 • профорієнтаційна бесіда;
 • розповідь;
 • наочні   методи   роботи   (спостереження   натуральних   об'єктів   і
 • розгляд зображень об'єктів);
 • пояснення;
 • перегляд і обговорення казок, фільмів, телепередач профорієнтаційного змісту;
 • тематичні розваги профорієнтаційного змісту, тощо.

Ознайомлення дітей з професіями включає:

 • працівники різних видів транспорту;
 • робітники  промисловості  (враховуючи  регіональну місцевість, де проживає дитина); працівники сфери обслуговування потреб людини (педагог, психолог,...);
 • працівники служби безпеки (пожежники, міліціянти);
 • працівники служби допомоги;
 • професії економічної спрямованості (банк, комп'ютерщик, дилер,...);
 • правової спрямованості (суддя, адвокат,...);
 • робітники сільського господарства;
 • «незвичайні» професії (космонавт, мандрівник,...);
 • професії людей  культури  (кіномитці,  письменники,  композитори, працівники естради, бібліотек, музеїв..,).

Особливості ранньої профорієнтації в дошкільному віці – є однією із важливих і актуальних тем сьогодення. Підготовка до вибору професії важлива тому, що вона є невід’ємною частиною всебічного розвитку особистості, тобто з усією системою навчально-виховного процесу.

     Поняття «профорієнтація» включає в себе систему заходів, що допомагає людині при вступі в життя, науково обґрунтовано вибрати професію або систему виховної роботи в цілях розвитку професійного направлення.

Н.С.Пряжніков пише: «Рання профорієнтація проводиться заздалегідь, коли до безпосереднього вибору професії залишається багато років. Переважно вона носить інформаційний характер (загальне знайомство зі світом професій),а також не виключає суцільної мрії та досвіду дитини, набутого нею в яких-небудь видах діяльності трудової (самообслуговування,  праця, заняття в гуртках).Тут можливо ефективне використання психодіагностики, анкетування, тестування для зацікавлення дитиною до своїх психологічних рис та їх розвитку. Слід зауважити що рання профорієнтація проводиться більше не для дітей, скільки для їх батьків і є залученням батьків до формування у підростаючої дитини готовності самостійно робити професійний вибір».

Н.Н.Захаров виділяє задачі профорієнтації дітей дошкільного віку :

 • ознайомити дітей з професіями;
 • прищеплювати любов до трудових зусиль відповідно до вікових особливостей;
 • сформувати інтерес до праці та елементарні трудові вміння в деяких ланках трудової діяльності.

Найбільш суттєвий внесок в розвиток поняття «рання профорієнтація» належить Е.А.Клімову. Він розробив періодизацію вікового розвитку людини або суб’єкту праці.

Допрофесійний розвиток включає в себе :

 • стадія перед гри (від народження до  3 років);
 • стадія гри (3-6;6-8 років);
 • стадія оволодіння учбовою діяльністю(6-8;11-12років);
 • стадія визначення(від 12років). 

Саме ним була визначена мета ранньої профорієнтації :

 • сформувати у дитини емоційне відношення до професійного світу та надати можливість використати свої сили в доступних видах діяльності.

 

 


1
2
3