Аналіз результатів освітньо-виховної роботи

 

 Аналіз результатів освітньо-виховної роботи

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 334»

за 2020-2021 навчальний рік

 

  

 ЗАГАЛЬНІ  ВІДОМОСТІ ПРО   ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 334» ДМР введений в дію у 1977 році,  розрахований на 205 місць, наразі наповнюваність становить 236 місц

Юридична адреса: вул. Івана Сокульського 2,м.Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район,  індекс 49021

        Дошкільний заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про дорожній рух», «Про охорону дитинства», «Про пожежну без­пеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм», «Колективною угодою між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом», Правилами внутрішнього розпорядку, Посадовими інструкціями,  «Положенням про порядок здійснення інноваційної діяльності», Інструктивно-методичним листом «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі».

      У яслах-садку протягом 2019 - 2020 навчального року функціонувало  11 груп, з них:

      груп  раннього віку –3,

      груп дошкільного віку –8.

  Режим перебування дітей,  як зазначено вище - 10,5 (10 груп), 12 годин (1 група чергова)

   Заклад працював за Базовим компонентом дошкільної освіти України. (схвалено  на колегії Міністерства від 04.05.2012) та за  програмою   «Дитина в  дошкільні  роки»,  наук. керівник  К.Л. Крутій  (лист МОН України  від 06.11.2015 №1/11-16160).

  Робочий навчальний план дошкільного навчального закладу враховує вимоги Закону України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції про права дитини, інструктивно-методичні рекомендації "Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2020/2021 н.р."

  Колектив закладу складає  47 працівники, із них :

      Педагогічних                         -  24
      Обслуговуючого персоналу - 23
Склад педагогічних кадрів на 2019-2020  навчальний рік :
-    Завідувач ДНЗ -0;
-    вихователь-методист -1 ;
-    практичний психолог - 1;
-    музичні керівники - 2;
-    керівник гуртка «Горобинка»– 1;

-    керівник гуртка «Мої англійські друзі»– 1;

-    старша сестра медична -1;

 -    вихователі – 17    

   Усі педагоги систематично працюють над вдосконаленням фахової майстерності, відвідують постійно діючі семінари, методичні заходи, упроваджують перспективний педагогічний досвід. З метою пошуку нових технологій, форм і методів роботи  була створена  творча група вихователів: керівник - вихователь-методист Т.В.Борисова; заступник керівника - І.А.Мазур, завідувач;  учасники: Л.В.Слєпцова, музичний керівник; О.М.Семенова, вихователь; А.В.Чуприна, вихователь; Н.В.Мисник, вихователь, О.М.Гавриленко , секретар,  які продовжили  працювати над  проблемою: «Впровадження соціальної та фінансової освіти  дітей дошкільного віку за міжнародною програмою «Афлотот», впроваджуючи мету:

 1. Орієнтувати виховний процес у дитячому саду на всебічну підтримку активності дитини, на створення умов для різнобічно розвиненої, духовно багатої особистості  та посприяти логіко-математичному розвитку.
 2. Створити умови для розвитку духовності кожної дитини через залучення вихованців до різних видів художньої діяльності: зображувальної, музичної, художньо-мовленнєвої та театральної також, щоб з перших років життя прищепити дитині навички доброти, милосердя, толерантності.

На протязі 2020-2021  н.р. творча група плідно працювала  та:

 • Узагальнила    роботу з підбору  тестів і розробки анкет, опитувальних листів, інтерв’ю, пам’яток, методичних рекомендацій для визначення здібностей й вивчення знань дітей з фінансової освіти та поповнення  педагогічного процесу іграми з фінансового виховання;
 •  Провела Тиждень фінансової грамотності до Всесвітнього дня заощаджень.  
 • Розробила та надала  методичні рекомендації щодо використання дидактичних ігор як засіб формування у дошкільників економічної та математичної компетенції в ході роботи за Міжнародною програмою «Афлатот». 
 • Виготовила  газету «Економіка для малят». 
 • Розробила та впровадила рекомендації щодо використання коректурних таблиць економічного змісту в рамках впровадження програми соціальної та фінансової освіти «Афлатот» для формування життєвої компетенції дітей дошкільного віку.   
 • Провела методичну гру - інтерактивний тренінг з використанням методу «системний оператор» (ТРВЗ). 
 • Працюючи  з кадрами в ході проекту  «Афлатот» були проведені: 
 • Тренінг  «Подорож у країну  соціальної та фінансової грамотності»;
 • Семінар «Вступ в програму  соціальної та фінансової освіти. Принципи залучення батьків»
 • Семінар-практикум «Презентація  роботи за посібником «Афлатот»
 • Семінар-практикум «Пісні, ігри  Афлатуна»
 • Семінар «Афлатун про права  дітей»
 • Семінар-практикум «Виховання  використання грошей»

  Організувати роботу з дітьми на належному рівні допомагає постійна самоосвіта педагогів та підвищення їх кваліфікації шляхом відвідування методоб’єднань, семінарів, своєчасного проходження атестації та курсової перепідготовки.

Пройшли I етап курсової перепідготовки на базі ДАНО та заплановано  II:

з/п

ПІБ

педагога

Освіта

 

 

Педстаж

Категорія, пед.звання

Назва курсу, терміни  при ДАНО

1.

Корнієнко Лідія Семенівна

 

Повна вища педагогічна, Запорізький педагогічний інститут 1981, педагогіка і психологія дошкільна

55

«спеціаліст першої категорії».  

 

Практичні психологи закладів дошкільної освіти

 

2.

Мудрак Валентина Юріївна

Неповна вища, Дніпропетровське педагогічне

училище, 1981р.,

вихователь

 15

11 тарифний розряд

«Вихователі  груп  раннього віку»  

3

Асмоловська Дарина Сергіївна

 

Неповна вища, Педагогічне училище Дніпропетровського національного університету, 2007р.

НР№32829955   вчитель музики

17

9 тарифний розряд

Музичні керівники закладів дошкільної освіти


 За   2020-2021 навчальний  рік  успішно пройшли II етап курсової перепідготовки на базі ДАНО та  атестацію наступні педагоги:

№ п/п

П.І.Б.

педагога

Посада

педагога

Пед.

стаж,

років

Рік курсової перепід-готовки

Категорія,

педзвання педпрацівника

 

 1.  

 

Чуприна Аліна Вікторівна

Вихователь 

20

2020

Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»

 1.  

 

Сухенко Наталія Миколаївна

Вихователь

12

2020

Підтверджено

11 тарифний розряд

 1.  

Сердюк Марина Олександрівна

Вихователь

10

2020

 

Підтверджено  кваліфікаційну категорію «Спеціаліст»

 1.  

Стовбун Анна Анатоліївна

Вихователь

15

2017

Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»

 Рівень освіти педпрацівників складає:

неповна вища - 13 осіб/54%

повна вища - 5 осіб/21%

повна вища педагогічна - 5 осіб 21%

середня спеціальна 1 особа 4%

Фаховий рівень:

спеціаліст вищої категорії - 2 особи

спеціаліст 1 категоії - 4 особи

спеціаліст 2 категорії - 1 особа

спеціаліст - 3 особи

відповідають раніше встановленому розряду - 14 осіб

   Зусилля педагогічного колективу в 2020-2021 навчальному році були спрямовані на вирішення таких завдань:

Протягом 2020-2021 навчального року    КЗО ДНЗ №334  працював в умовах дії адаптивного карантину тож робота з педагогічними кадрами проводилася з дотриманням всіх карантинних заходів. 

  Так протягом 2020-2021  навчального року було проведено:  

Педагогічні ради:

№1 Установча

№2 «Еколого-природнича освіта і здоров’я дошкільників»

        №3   «Фізична культура – запорука здоров’я дітей»

        №4  «Аналіз якості та результативності організації освітньої діяльності колективу ДНЗ в 2020-2021 н.р.»

Також педагогами були проведені такі відкриті  перегляди:

 • 04.02.2021 - Базовиий компонент освітній напрям «Особистість дитини»/ середня  група № 3, вихователь  Стовбун А.А.
 • 11.02.2021 -    Освітній напрям  «Мовлення дитини» базового компоненту дошкільної освіти / молодша  група №6, вихователь Сухенко Н.М.;
 •  12.02. 2021 - Базовиий компонент освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному  просторі» /старша  група №10, вихователь Сердюк М.О.

     Значну роботу з дітьми протягом року проводив  музичні  керівники    Слєпцова Л.В. та Асмоловська Д.С.:

 • Святковий ранок  «Садочок двері відчиняє, діточок всіх зустрічає!»
 • До  Всесвітнього дня музики - 1 жовтня 2020  - музична розвага «Подорож на Планету барвистої музики»
 • Святкові ранки «Як Гарбузик друзів шукав»
 • Музична розвага „Святий Миколай, наших діточок вітай”
 • Організація та проведення Новорічних свят  «Зимові фантазії», «Новорічний карнавал»
 • Фольклорна розвага "Різдво іде, добробут в кожен дім веде
 • Фольклорне свято Стрітення             
 • Святкові ранки до міжнародного дня 8 березня
 • Фольклорне обрядове свято "Весела Масниця (свято Колодія)" (за сприятливих умов на свіжому повітрі)      
 • До Дня Вишиванки – 20 травня  святковий захід  «А над світом українська вишивка цвіте» (за активної участі родин вихованців)
 • Екологічне свято "День Землі"  (презентація творчих робіт на екологічну тематику, виставка дитячих робіт,  екологічні вправи, проблемні ситуації за участі батьків, інших членів родин вихованців) 

   Також розважально-спортивні свята проводили спільно муз.керівник    та вихователі:

 • До  Дня українського козацтва - 14 жовтня -  спортивна розвага  «Козацькі розваги
 • Спортивна розвага з футболами "До перлин та імені" - до Дня фізичної культури та спорту УЦкраїни - 10 вересня

Тематичні Дні та Тижні:

 • Тиждень безпеки в ДНЗ./ Темат.заняття, роваги, ігри, бесіди,пробл. ситуації та ін../
 • До Дня української писемності та мови -  Тематичний день рідної мови
 •   Тематичний День права в межах  Міжнародного дня прав людини –10 грудня  
 •  Тематичний день  до Дня Соборності – 22січня
 • Літературна вітальня До дня народження Т.Г.Шевченка "Співець українського народу           
 •   Тематичний день  до  Всесвiтнього  дня  водних ресурсiв. -22.03.2020
 •  Тематичний тиждень  Космосу у ДНЗ до Всесвітнього дня авіації і космонавтики /
 • Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності дітей/ Об’єктове тренування  з дітьми та персоналом: евакуація та дотримання правил поведінки під час виникнення надзвичайної ситуації (за сигналом "Увага всім!")
 • Тематичний день Книги до Міжнародного дня дитячої книги. День народження Г.-Х. Андерсена (1805-1875) датського письменника-казкаря

На  протязі року для педагогічного колективу були  проведені

Семінари-практикуми:

 • «Як навчити дітей розв’язувати арифметичні задачі»
 • «Математичний розвиток дошкільників: теорія і практика»

Педагогічний ринг  «Особливості організації та проведення рухливих ігор у різних вікових групах».

  Тренінг  «Цікаво про нудне, або Мистецтво сторітелінгу»

Майстер-клас для педагогів: «Прийоми розвитку зв’язного мовлення дітей, які мають знати педагоги

Педагогічна година    «Моделювання моральної поведінки дітей за допомогою ігор з ляльками»

Проведення  акції "Навіть взимку пташенята будуть радувати маляток".

КонсультаціЇ для вихователів

 • «Невиховані діти» (попередження й подолання педагогічної занедбалості»
 • «Як вирішувати  дитячі  конфлікти»
 • "Інноваційні форми роботи з батьками"
 •  «Навчання розповіді дітей засобами наочного моделювання»

Гра – Роздум «Вихователь – людина двох професій: педагог та актор»

Психолого-педагогічне заняття  «Вправи та ігри для дітей з інклюзивною формою навчання»   

Психолого-педагогічне тренінгове заняття:  «Проблеми адаптації дитини до школи»  

Консультативна година    "Весняні турботи  - організація праці з дошкільниками на городі "

 Інформаційна година з персоналом «Основні питання про надзвичайні ситуації»

 Педагогічний практикум

 «Граємо з дітьми влітку», «Небезпеки літа  - навчаємо дітей правил безпечної гри»  ігрові практичні вправи.

Педагогічна середа "Завдання літнього оздоровчого періоду"

В межах  просвітницької  роботи з педколективом були надані

 • рекомендації педагогам  "Як зробити життєдіяльність дітей у ДНЗ змістовною та захопливою»
 • консультативний матеріал для вихователів-початківців та молодого спеціаліста: "Весняні турботи  - організація праці з дошкільниками на городі"   

Взаємодія з батьками  у 2020-2021 навчальному році здійснювалася на як очно (на свіжому повітрі в межах території ДНЗ) так і    дистанційно   з використанням інтернет ресурсів: viber та  facebook  , так було проведено

Групові батьківські  збори

 • „Пріоритетні напрями роботи ДНЗ на 2020-2021 навчальний рік”

Загальні батьківські збори:

 • Пріоритетні напрями роботи на 2020-20121 н.р
 • Підсумки роботи колективу ДНЗ за 2020 – 2021 н.р. та підготовка до літнього оздоровчого періоду (інформація)

 

 

 


Батьківські всеобучі

 • "Дитячий садок: особливості адаптації дитини "
 • "Щоб зростали діти працьовитими"
 • «Поговоримо про булінг та кібербулінг».
 • "Безпека дитини – турбота дорослих"
 • "На природу за здоров’ям"

Засідання клубу «Турботліві батьки» «Культурний споживач змалку»

Анкетування батьків (емоційний стан вашої дитини).

Конференція для батьків  «Підготовка дитини до шкільного життя у запитаннях і відповідях                                            

  Практикум для батьків   «Мовлення дорослих взірець для наслідування дітьми»

 


Інтерактивне заняття  «Виховання в стилі коучинг».

Тестування  «Яка моя дитина» (виявлення відносин батьків та дітей, групи дітей середнього віку

  Робота педагогічної ради  була спрямована на  питань  формування життєвої компетентності дошкільників та   навичок соціальної взаємодії у дітей дошкільного віку через провідну діяльність – гру. На педагогічних годинах, нарадах розглядалися питання якісної підготовки до прогулянок, дотримання рухового режиму, принципу демократичного, правого, трудового виховання дітей, розвитку духовності, підвищенню самооцінки у дошкільнят, їх впевненості.  У роботі  активно  упроваджувався  взаємоконтроль, порівняльний аналіз  діяльності всіх ланок, дитячого закладу. Заслуговують на увагу планомірне, системне проведення комплексних, інтерактивних занять з використанням сучасних підходів до фізкультурно-оздоровчої роботи.

  Самоосвіта педагогів була присвячена наступним темам

 • Нумо до пригод, або Природничі квести для дошкільників
 • Робота над проектом  «Дерево цілей» або «Дерево розвитку групи»
 • Ловці хмаринок, або Метеостанція у закладі дошкільної освіти
 • Робота над проетком «Метеостанція в ДНЗ»
 • Досліджуємо дитячий садок: 4 нові гри для традиційної екскурсії
 • Граємо з цифрообразами: мнемотехніка для математичного розвитку
 • Організуйте в дитячому садку печу-кучу

  Робота дошкільного закладу з сім’єю та школою проводиться  відповідно до законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положення про дошкільний заклад. У закладі створено власну систему співпраці з батьками та школою. Розроблено Положення про батьківську раду  дошкільного закладу, затверджено угоду між дошкільним закладом і СЗШ №68 про співпрацю. Робота з родиною і школою ведеться відповідно до річного плану роботи закладу. В роботі з батьками пріоритет надається активним формам роботи: проведенню тренінгів, моделюванню та аналізу конкретних ситуацій.

      Тісний контакт у роботі з батьками дає змогу нам викликати у дітей почуття довіри до дорослих, внутрішнього спокою, комфортного самопочуття у дошкільному закладі.

  Просвітницька робота з  батьками вихованців, відображена в наступних заходах:

  Інформація для батьків:

 • «Великі права маленької дитини»
 • "Сприятливі умови сімейного виховання" (рекомендації),
 •  "Що робити, щоб не захворіти" (поради)
 • інформаційна  добірка    для батьківських куточків  «УВАГА! БУЛІНГ!

     ЦЕ ПОТРІБНО ЗНАТИ!»

 • Інформацію-рекомендації  "І в кімнаті і в природі математика в пригоді"

 Також розміщуються інформація з актуальних питань модернізації змісту дошкільної освіти, розвитку дитини дошкільного віку, збереження здоров’я дошкільника. Педагогічна просвіта батьків проводиться як вихователями, так і медичною сестрою, завідувачем, практичним психологом і вихователем - методистом закладу.

      Завідувач і вихователь-методист систематично відвідують групові батьківські збори, надають рекомендації педагогам з активізації співпраці з батьками, контролюють якість проведених заходів. Звернення батьків оперативно розглядаються адміністрацією закладу.

Серед форм співпраці зі школою були заплановані і проведені:  

 • Семінар «Реалізація державної позиції кожного громадянина. Виховання поколінь гуманістів і патріотів»
 •  Консультація  «Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти у вихованні патріотизму, моральності та трудових якостей дітей»
 • Круглий стіл «Психологічні особливості дітей перед шкільного віку»
 • Консультація «Формування трудової компетентності дітей при наступності дошкільної  та початкової ланки освіти»
 • Семінар «Художньо-естетичний розвиток особистості в умовах сучасного закладу дошкільної освіти  та початкової школи»

Реалізовуючи план  заходів щодо забезпечення наступності у роботі КЗО «ДНЗ (ясла-садок) №334»ДМР та ЗНЗ №68 у частині роботи з батьками  було проведено:

 • Батьківські збори на тему:
 • Завдання ДНЗ і сім’ї з підготовки дітей до навчання в НУШ
 • Рівень засвоєння програми дітьми старшої групи
 • Батьківська конференція «Підготовка дитини до шкільного життя у запитаннях і відповідях»
 • Консультації для батьків:

- Функціональна готовність дитини до шкільного навчання: чому це важливо;

     - Письмо без сліз;

      - Чи готова дитина до навчання у школі?

 • готуємо до навчання у школі / пам’ятка-
 • Що потрібно для успішного старту першокласника. Рекомендації батькам
 • Тестування батьків дітей старших груп: Визначаємо рівень готовності дитини до навчання в школі

      Однією з пріоритетних  напрямків роботи  для  педагогічного колективу ДНЗ  є збереження і зміцнення фізичного  та  психічного   здоров’я  кожного  вихованця.  У  дошкільному   закладі   працює    психологічна   служба,   що здійснює психолого-педагогічний супровід вихованців та їх родин.

      Впродовж навчального року педагогічний колектив, медичний персонал  використовували  нетрадиційні форми роботи   для   зміцнення    фізичного   здоров’я  дітей ,  продовжували  впроваджувати  в  практику  здоров’язберігаючі технології, кисневі коктейлі.

  Беззаперечне виконання  постанови Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)», та листа Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 № 1/9- 219 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину», від 22.05.2020 № 1/9-269 «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти», забезпечили безперебійну роботу закладу в умовах дії адаптивного карантину.

Так, постійно проводиться температурний скринінг дітей та персоналу закладу. 
      Під особливим контролем також температурний режим приміщень.

 В зимовий період температурний режим дотримується постійно.
Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд.

     Взаємодія з сім’ями вихованців протягом року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції. Заклад дошкільної освіти підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. 

      Робота психологічної служби  ДНЗ здійснювалася протягом року відповідно до головних завдань та методичної мети:

 • Продовжити  роботу з  підвищення психологічної культури та просвіти  педагогічного колективу і батьків, забезпеченню інформацією з психологічних проблем, формуванню запиту на психологічні послуги.
 • Здійснювати супровід всіх учасників  освітнього процесу,   використовуючи   психологічні методи та засоби для збереження їх психічного, морального та фізичного здоров,я,  як чинника соціалізації особистості.
 • В корекційно-розвивальній  роботі з дітьми  робити акцент на формування комунікативного та емоційного компонентів  соціальної компетентності.
 • Приділяти особову увагу роботі з сім,ями, що потрапили у важку життєву ситуацію.
 • Продовжити роботу в напрямку підвищення власного професіоналізму через аналіз своєї діяльності, самоосвіту та участь у семінарах, тренінгах для психологів тощо.

 Головними завданнями роботи практичного психолога (соціального педагога) протягом року були

1.Здійснення супроводу всіх учасників освітнього процесу.

2. Профілактика наслідків стресових станів дітей та дорослих

3. Робота з сім`ями, що потрапили у важку життєву ситуацію.

4. Психологічна комунікація та спілкування в дистанційному форматі

Для досягнення реалізації поставлених завдань практичним психологом (соціальним педагогом) були сплановані та проведені наступні заходи:

Анкетування батьків «Яка ваша дитина», «Емоційний стан вашої дитини»

2. Просвітницька робота з батьками:

- «Інклюзія – що це..»

- «Розвиток емоційного інтелекту дітей»

- «Конфлікти між дітьми та їх наслідки»

-«Вплив сучасних мультфільмів на психіку дитини»

-«Вправи та ігри з дітьми»

- «Перший раз в дитсадок»

З педагогами:

- Педгодина «Працюємо з батьками в єдиному просторі»

-«Робота з новоприбулими дітьми»

- «Вправи та ігри для дітей з інклюзивною формою навчання»

- Семінар –практикум «Коли діти б`ються»

- Консультації : «Засоби профілактики негативних станів серед дітей»

-«Як допомогти агресивній дитині»

Результативність проведених заходів (тезисно):

Батьки почали приділяти більше уваги дітям дома – спілкуванню з дітьми, емоційному їх стану, використовували рекомендовані ігри, методи навчання дітей моральним нормам. Вихователі підвищили кваліфікацію, само ефективність навчання.

       Тематика звернень до практичного психолога протягом 2020-2021 навчального року:

№ з/п

Тематика звернень

К-сть звернень

З боку батьків

1

Труднощі у навчанні

2

2

Формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі

25

3

Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини

8

4

Адаптація дитини до нового колективу

13

5

Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО

2

6

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб

1

7

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

3

8

Взаємовідносини в системі «батьки-діти»

7

9

Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки»

2

10

Обдаровані діти

3

З боку педагогів

1

Адаптація дитини до нового колективу

18

2

Формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі

12

3

Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини

5

4

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО

2

5

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

5

6

«Професійне вигорання» педагогів

6

7

Формування здорового способу життя

3

8

Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти 

4

9

Взаємовідносини в системі «батьки-діти»

5

10

Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки»

3

11

Обдаровані діти

5

12

Робота з дітьми «груп ризику»

3

З боку інших зацікавлених осіб, представників громадськості

1.

Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО, в тому числі, які постраждали у військових конфліктах

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корекційно-розвиткова робота з дітьми проводилася за наступною тематикою:

№ п/п

Тематика

Програма (джерело, автор)

Кількість

підгруп /груп

осіб

годин

Корекція

1

 

 

 Розвиток соціально спрямованих навичок дітей, забезпечення емоційного комфорту, корекція  небажаних  особистісних особливостей поведінки, розвиток  комунікативних навичок дітей, а також мислення, пам’яті, уваги.

 Програма «Т.І.Прищепи  Соціалізація дошкільників в умовах ДНЗ»   

 

 

 

 

 

     6

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 50

 

 

 

 

2

Супровід  новоприбулих дітей в період адаптації

Програма Т.Лукша, С.Немержицька  Н.Соколова «Крокуємо з малечею дорогою адаптації»

3

62

41

Розвиткова робота

1

Розвиток адекватної самооцінки дітей молодшого дошкільного  віку

Програма Хухлаєвої О.В «Стежинка до свого Я: як зберегти здоров,я дошкільнят»

3

32

27

2

Розвиток та  комунікативної, пізнавальної, емоційно-вольової і особистісної сфер  дітей середнього та старшого дошкільного віку

Програма Гуменкової Л.Г., Кашинської Г.В.   «Золоті краплинки»

3

33

25

               


         Узагальнюючи результати роботи психологічної служби ДНЗ, слід зазначити, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню.  Також    слід  звернути особову увагу на систематичність, планомірність, удосконалення корекційної роботи, розвиток творчих здібностей дітей та аналіз нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.

         Для   виявлення ступеня відповідності результатів діяльності закладу стандартам і вимогам якісної дошкільної освіти в ДНЗ щорічно проводиться моніторинг.  Критеріями  оцінювання  є показники особистісного зростання дитини: що адекватніше, ефективніше та різноманітніше дитина розв’язує доступні вікові навчальні та життєві проблеми, то вища оцінка роботи педагогів і дошкільного закладу загалом.    

Згідно  листа МОН  України №1\9-535 від 06.11.2015 р. «Щодо  визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою    кваліметричної моделі» в межах проведення моніторингу  були залучені вихователь-методист, практичний психолог, старша медична сестра та вихователі старших груп №4,9,10.

        Згідно кваліметричної моделі при визначенні рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку критеріями оцінювання є рівень сформованості таких компетенцій старшого дошкільника, як-от:

 • здоров’язбережувальна;
 • особистісно-оцінна;
 • родинно-побутова;
 • соціально-комунікативна;
 • природничо-екологічна;
 • предметно-практична;
 • художньо-продуктивна;
 • ігрова;
 • сенсорно-пізнавальна;
 • математична;
 • комунікативна;
 • мовленнєва.

        Дослідження проводилося в термін   09 - 20 листопада 2020  та  05-16 квітня  2021 року. 

Загальна кількість дітей старшого віку  –   68

Кількість дітей, які були вибірково задіяні в оцінюванні –30.

В результаті застосування кваліметричної моделі були отримані наступні кінцеві результати:

Кіль-кість груп

Рівні оцінювання

Загальна кількість дітей

Кількість дітей

  

Процентне відношення

 

3

 

(№4,9, 10)

високий

30

 

9

30

достатній

15

50

середній

5

17

низький

1

1

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Таким чином,  діагностика показала,  що у дітей старшого дошкільного віку нашого закладу на достатньому  рівні розвинуті такі компетенції  для успішного навчання в НУШ.

     Результати діагностики були оприлюднені на педагогічній годині,  слід також   зазначити, що  результати проведеної діагностики доводять професіональний підхід роботи фахівців та педагогів дошкільного навчального закладу.     

      Виходячи з аналізу навчально-виховної і методичної роботи у

2020-2021 навчальному році, ураховуючи досягнення й перспективи розвитку, педагогічний колектив визначає  основні завдання на 2021-2022 навчальний рік:

 • продовжити забезпечення наступності у впровадженні особистісно  орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти (орієнтуючись на Концепцію НУШ);
 • формування екологічної свідомості, навичок практичного життя; готовності до взаємодії з навколишнім світом; реалізацію проєктної діяльності згідно до нової редакції БК ДО;
 • продовжувати роботу в напрямку  індивідуального   медико-психолого-педагогічного  супроводу кожної дитини, як складової в реалізації  впровадження  інклюзивної освіти у дошкільних навчальних закладах.

        

Аналіз результатів освітньо-виховної роботи

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 334»

за 2018-2019 навчальний рік

 

       Комунальний   заклад  освіти  «Дошкільний  навчальний  заклад  (ясла-садок) №334» Дніпровської міської ради  знаходиться за адресою: м. Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, вулиця Івана Сокульського, 2. Дошкільний заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про дорожній рух», «Про охорону дитинства», «Про пожежну без­пеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм», «Колективною угодою між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом», Правилами внутрішнього розпорядку, Посадовими інструкціями,  «Положенням про порядок здійснення інноваційної діяльності», Інструктивно-методичним листом «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі».

      У яслах-садку протягом 2018-2019 навчального року функціонувало

11 груп, з них:

      груп  раннього віку – 3,

      груп дошкільного віку – 8.

Режим перебування дітей не змінився - 10,5 годинним перебуванням дітей.

      Заклад працював за Базовим компонентом дошкільної освіти України. (схвалено  на колегії Міністерства від 04.05.2012) та за  освітньою програмою «Дитина в дошкільні  роки».

       Робочий навчальний план дошкільного навчального закладу враховує вимоги Закону України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції про права дитини, інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році» МОН України.

      Матеріально-технічне зміцнення відбувалося за рахунок позабюджетних благодійних внесків батьків. Так в 2018-2019 навчальному році було зроблено: капітальний ремонт туалетної кімнати групи № 9 (з заміною кахлю та сантехники); придбанні водонагрівачі в групу №9 та до пральної кімнати;  придбання  та заміна на загальному коридорі двері (9 шт.), ремонт ганку центрального входу, замінено металопластикових вікон в групах № 6, 4,7,10. збудували тіньовий павільйон для гр. № 10. М’яким інвентарем дошкільний заклад забезпечений на 82%. Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам устрою та утримання дитячих дошкільних закладів. Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові та спортивний майданчики, обладнання підтримується у задовільному, безпечному стані, повністю огороджені. Обладнання майданчиків підтримується у налагодженому стані, безпечне у використанні. Пісок завозиться двічі за літній період. Прибирання майданчиків і всієї території дошкільного закладу здійснюється щоденно. За потребою здійснюється викос трави, обрізка кущів, сушнику. Проходить регулярно підписка на періодичні видання: «вихователь-методист», «Музичний керівник», «Медична сестра», «Практичний психолог»., «Дошкільне виховання». Придбано у порівнянні з минулим роком більше дитячої художньої літератури та навчально-дидактичної літератури.

      Колектив закладу складає 59  працівники, із них :
Педагогічних                         -  22
Обслуговуючого персоналу - 37
Склад педагогічних кадрів на 2016-2017 навчальний рік :
-    Завідувач ДНЗ;
-    вихователь-методист;
-    інструктор з фізичної культури;
-    практичний психолог;
-    музичні керівники - 2;
-    керівник гуртка «Умілі рученята»– 1;
-    вихователі – 16

          

      Усі педагоги систематично працюють над вдосконаленням фахової майстерності, відвідують постійно діючі семінари, методичні заходи, упроваджують перспективний педагогічний досвід. З метою пошуку нових технологій, форм і методів роботи  була створена  творча група вихователів: керівник - О.М.Семенова, вихователь-методист; Учасники: І.А.Мазур, завідувач;  Л.В.Слєпцова, музичний керівник; Л.С.Корнієнко, психолог; Л.В.Бондаревська, вихователь; Н.М. Сухенко, вихователь,  які працювали над  проблемою : «Виховуємо патріотизм як почуття і цінність». Перед групою стояла мета:

1.     Орієнтувати виховний процес у дитячому саду на всебічну підтримку активності дитини, на створення умов для різнобічно розвиненої, духовно багатої патріотично налаштованої особистості.

2.     Створити умови для розвитку духовності кожної дитини через залучення вихованців до різних видів художньої діяльності: зображувальної, музичної, художньо-мовленнєвої та театральної також, щоб з перших років життя прищепити дитині навички доброти, милосердя, толерантності.

На протязі 2018-2019 н.р. творча група плідно працювала  та:

-         Підготувала консультацію для вихователів «Зростити моральну особистість – головна турбота» (листопад);

-         Провела круглий стіл «Психологічний контраст як передумова духовного здоров’я особистості (грудень);

-         Склала план роботи  та провела Тиждень Народознавства (січень);

-         Провели до « 21 лютого – Міжнародний день рідної мови» Розвагу «Хай звучить   рідне слово»;

-         Підготували доповідь-звіт на педраду:  «Роль українських народних музичних інструментів у патріотичному вихованні дошкільників».(березень).

       Організувати роботу з дітьми на належному рівні допомагає постійна самоосвіта педагогів та підвищення їх кваліфікації шляхом відвідування методоб’єднань, семінарів, своєчасного проходження атестації та курсової перепідготовки. Курсову підготовку пройшли:

з/п

ПІБ

педагога

Посада

педагога

Педстаж

Категорія, педзвання

Назва курсів

згідно з тематикою ДОІППО

1.

Мисник

Наталія

Володимирівна

Неповна вища

Касимівське педагогічне училище Рязанської обл.,1977 р., дошкільне виховання

23

9 тарифний розряд

 «Вихователь- методист»

 

Вихователі дошкільних навчальних закладів, які мають кваліфікаційну категорію або звання «вихователь-методист»

 

2.

Слєпцова

Людмила

Вікторівна

Неповна вища

Дніпропетровське педагогічне училище 1973

музичне виховання

38

7 тарифний розряд

 

Музичні керівники дошкільних навчальних закладів

 

3

Стовбун

Анна

Анатоліївна

 

Повна вища

Бердянський державний педагогічний університет,

2012р АР №4387801

Корекційна освіта

10

 «Спеціаліст другої категорії»

 

Вихователі дошкільних навчальних закладів, які мають кваліфікаційну категорію або звання «вихователь-методист»

 

 

За 2018-2019 навчальний  рік  4 педагоги були атестовані:

№ п/п

П.І.Б.

педагога

Посада

педагога

Пед.

стаж,

років

Рік курсової перепідготовки

 Категорію ,

педзвання педпрацівника

 

1.     

Мазур

 Ірина Анатоліївна

 

Завідувач

24

2016

Відповідає  займаній посаді

2.     

Корнієнко

Лідія

Семенівна

Практичний психолог

50

 

2016

підтвердила 

«Спеціаліст

першої категорії»

3.     

Мудрак

Валентина

Юріївна

Вихователь

11

 

2016

відповідає раніше присвоєному

9 тарифному розряду

4.     

Лобода

Кіра

Вікторівна

Вихователь

2

2016

«Спеціаліст»

 

       Зусилля педагогічного колективу в 2016-2017 навчальному році були спрямовані на вирішення таких завдань :

 • Продовжити роботу над другим етапом обласної нуково-методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадського суспільства»;
 • Продовжувати формувати різнобічно розвинену, духовно багату патріотично налаштовану особистость.;
 • Продовжувати удосконалення форм, змісту і методів взаємодії з батьками та громадськістю щодо набуття соціального досвіду виховання;
 • Продовжувати роботу щодо практичної реалізації методу   індивідуального   медико-психолого-педагогічного  супроводу кожної дитини.

  Протягом 2016-217 навчального року було проведено  Педагогічні ради:

 • «Сучасні      підходи     до  вивчення Базового компоненту дошкільної освіти. Освітня лінія "Гра дитини"» ;
 • «Виховання на основі патріотичних цінностей, як провідний шлях формування особистості дошкільника».

Також педагогами були проведені такі відкриті перегляди:

·         Жовтень - «Прогулянка з парасолькою» (старший дошкільний вік)

·         Листопад –  Освітня лінія "Гра дитини" «Кольорове дерево»  (середні  групи.)

·        Січень – «Кольорове дерево»  (діти груп раннього та  молодшого віку) ;

·        Лютий -  «Українські кольори» (старші групи)

·        Березень – «На гостини до   казки».  (вихователі старших груп)   

·        Квітень – «Школа обережних наук» (середні групи ).

     Значну роботу з дітьми протягом року проводили музичні керівники Слєпцова Л.В.,  Асмоловська Д.С., Толкачова Л.В.:

 •  «1 Вересня –день знань!»;
 • „На гостини до Осені ” , «Гарбузова родина» ;
 •  «Святий Миколай наших діточок вітай»;
 •  «Зимові фантазії» , «Новорічніий карнавал»;
 • «Україна колядує, колядує вся земля!»;
 •  «Стрітення»;
 • «Вийшли діточки із хати весні красну зустрічати!»»
 •  «Свято весняної казки»;
 • «Усмішка дарує радість»;
 • «Великдень»;
 • «Ми вогню не боїмося з ним боротися вчимося!»;
 • «Музичний подарунок до Дня Перемоги»;
 • « Прощавай ,садочку наш, - нам уже до школи час!»;
 • «Мандруємо по народним літнім святам».

     Також розважально-спортивні свята проводив інструктор з фізичної культури  Форонталь О.В. з батьками:

 •  «Козацькі ігри» ;
 • «Зимові ігри на свіжому повітрі»;
 •  «Помічники лікаря Айболита»;
 •  «Наш друг - Світлофор»;
 •  «Здрастуй,літо!»

Було проведено анкетування серед  педагогів:

 •  «Формуємо навички безпечної поведінки у дітей»
 • «Що таке адаптація та як її полегшати»

 серед  батьків:

 •  «Як дитина почувається в садочку» ;
 • «Яка моя дитина»;
 •  «Чи готова ваша дитина до дошкільного навчального закладу»

       Протягом навчального року проводились виставки дитячого малюнку на теми:

 •  «Королева Осінь»
 • «Візерунки Осені-чарівниці»;
 •  «Зимові розваги»;
 •  «Різнокольоровий світ паперу»;
 • «Зі святом вас,мої любі жінки!»
 •  «День гумору»;
 • «Азбука безпеки»;
 •  «Великдень»;
 • «День Перемоги»;
 •  "Світ очима дітей" ;
 •  «Фарби літа» ;
 •  «Літаючи іграшки» ;
 •  «Це моя Україна»

      Також протягом навчального року проводились конкурси-виставки серед батьків та отримали призи на теми:

 • «Чарівний світ казки»;
 • «Лялька своїми руками»;
 • «Дерево мого родоводу»  

Працювали:

Семінар-практикум для педагогів:

·       «Методичний фрістайл»;

·       Семінар-практикум для вихователів : «Моніторинг якості дошкільної освіти за допомогою   

      кваліметричної моделі»

та круглий стіл :

-    «Профілактика професійного вигорання педагогічних працівників засобами арт-терапії»;

-         «Спостережливий вихователь: який він?».

Майстер-клас для  педагогів  «Обличчям до батьків».

Тренінги :

для вихователів:

 • «Профілактика емоційного вигорання»,
 • «Різні діти – різні підходи» ,
 •  «Проблеми адаптації дитини до дошкільного закладу».

Практикум для батьків :

 • «Будьмо знайомі»;
 • «Зробимо домівку безпечною»;
 • «Маленькі діти – велике поле для творчості».

Семінар для батьків «Стежинами любові».

     На протязі року провели тижні:

-          тиждень       психології  (23 квітня – день психолога);

-         «Здорова дитина-щаслива дитина» ;

-          Тиждень «Спинилось літо на порозі»

-         тиждень «Потяг дружби» до міжнародного дня дружби(30 липня)

-          Тематичний тиждень „Ми живемо на Україні”(серпень)

-         тиждень Безпеки дитина. (жовтень,квітень)

        Результати анкетування педагогів засвідчили, що у порівнянні з минулим роком дієвість роботи педагогічної ради забезпечувалася за рахунок проведення її в інтерактивних формах, участі в підготовці до її проведення всіх, без винятку педагогів, толерантному спілкуванні, колективному вироблені рішення педради, контролю за його виконанням. Рішення чотирьох засідань педрад виконали на 86 %. На педагогічних годинах, нарадах розглядалися питання якісної підготовки прогулянок, дотримання рухового режиму, принципу демократичного правого, трудового виховання дітей, розвитку духовності, підвищенню самооцінки у дошкільнят, їх впевненості.  Робота проходила більш оперативно у зв’язку з упровадженням взаємоконтролю, порівняльного аналізу діяльності всіх ланок, дитячого закладу. Заслуговують на увагу планомірне, системне проведення комплексних, інтерактивних занять, використання сучасних підходів до фізкультурно-оздоровчої роботи, нетрадиційне проведення фізкультурних занять (за сюжетом,в ігровій формі, з інноваційними оздоровчими методиками).

        Робота дошкільного закладу з сім’єю та школою ведеться відповідно до законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положення про дошкільний заклад. У закладі створено власну систему співпраці з батьками та школою. Розроблено Положення про батьківський комітет дошкільного закладу, затверджено угоду між дошкільним закладом і СЗШ №68 про співпрацю. Робота з родиною і школою ведеться відповідно до річного плану роботи закладу. В роботі з батьками пріоритет надається активним формам роботи: проведенню тренінгів, моделюванню та аналізу конкретних ситуацій.

      Тісний контакт у роботі з батьками дає змогу нам викликати у дітей почуття довіри до дорослих, внутрішнього спокою, комфортного самопочуття у дошкільному закладі.

 Проводили індивідуальні і групові консультації з батьками на тему :

ü  «Сім’я – основа психічного здоров’я дитини»,

ü «Формування ціннісного ставлення до рідної домівки у дітей дошкільного віку»,

ü  «Виховання Любов’ю»,

ü «Коли дитині нічого не цікаво»,

ü  «Добре разом»,

ü «Адаптація дітей раннього віку до умов ДНЗ».

З педагогами:

* «Чому дитину треба навчати гратися» ,

* «Колективні творчі ігри як інструмент соціалізації дошкільників»,

* «Фасилітація як чинник гармонійного розвитку дитини та педагога»,

*  «Корекція емоційних розладів засобами музичної терапії»,

* «Налагоджуємо ефективне педагогічне спілкування» .

* «Корекція емоційних розладів засобами музичної терапії»,

* «Налагоджуємо ефективне педагогічне спілкування»

*  «Хвалити не можна  карати»,

* «Основні питання про надзвичайні ситуації»

*«Дитяча істерика: чому виникає і як подолати?»

*«Тіловиховання дошкільників у літній період: гігієнічні умови розвитку та виховання дитини дошкільного віку»

    Для помічників вихователя: психологічний супровід «Особливості професійної взаємодії з колегами».

     Розміщуються статті в батьківський куточок з актуальних питань модернізації змісту дошкільної освіти, розвитку дитини дошкільного віку, збереження здоров’я дошкільника. Виготовляються тематичні папки-пересувки, які видаються для вивчення батьками в сім’ї. Педагогічна просвіта батьків проводиться вихователями, медичною сестрою, завідувачем, практичним психологом і вихователем - методистом закладу. Результати проведеного анкетування підтверджують високу оцінку батьків якості роботи дошкільного закладу, режимом роботи закладу батьки задоволені.

      Завідувач і вихователь-методист  відвідують групові батьківські збори, надають рекомендації педагогам з активізації співпраці з батьками, контролюють якість проведених заходів. Звернення батьків оперативно розглядаються адміністрацією закладу.  Багато позитивних відгуків батьків про роботу дошкільного закладу.

      Серед форм співпраці зі школою взаємовідвідування уроків 1 класу і занять в старшій групі, проведення спільних «круглого столу» - «Дитячий садок-школа: плавний стрибок через прірву», «Старший дошкільник: який він і як з ним спілкуватися»  та педагогічна конференція  «Формування мотиваційної готовності дітей до школи»,  за участю вчителів початкових класів проблемних семінарів, засідання педрад, проведення спільної діагностики рівня розвитку вихованців старшої групи і учнів 1 класів. Організовували діти початкових класів показ театральної вистави «Теремок» та концертної програми. Аналіз успішності дітей у школі свідчить про належний рівень їх підготовки у дошкільному закладі до подальшого навчання.    

           На  базі  ДНЗ  пройшли  батьківські збори  за участю директорів шкіл №18, № 68 та вчителів початкових класів, психолога,   лікаря,  завідувача,  методиста,   на   яких   батьки    набували    практичної    колективної    діяльності  у  виробленні  рішень, ознайомилися    з   особливостями   розвитку   у   шестирічних   дітей   уваги,   пам’яті   мислення,  мови   та  уяви,  ми  запропонували  батькам  зразки  психологічних  ігор  та вправ, спрямованих на розвиток психічних процесів. Завдяки спільно проведеній роботі 66 % випускників дошкільного закладу підуть до перших класів ЗОШ №68, що свідчить про високий рівень роботи щодо наступності в роботі педагогів дошкільного закладу і педагогів школи.

   Впродовж 2016-2017 навчального року була спланована і втілювалась в практику роботи дошкільного закладу робота з дошкільниками мікрорайону, які неохоплені дошкільною освітою. В вересні 2016 року була проведена робота щодо виявлення дітей дошкільного віку мікрорайону, які неохоплені дошкільною освітою. Аналіз причин, з яких діти не відвідують дошкільні заклади району показав, що діти знаходяться вдома з непрацюючими батьками, мають гувернанток або з причин ослабленого здоров'я,  тому була спланована робота з дошкільниками мікрорайону, які неохоплені дошкільним вихованням. Ця робота включала в себе соціально - педагогічний патронат направлений на виконання листа МОНУ від 17.12.2008 №1/9-881 «Про здійснення соціально - педагогічного патронату». Соціально - педагогічним патронатом було охоплено 2 дітей. В ДНЗ з цими дітьми  проводились свята: «День знань», «Свято 8 Березня», «Зимова казка», Дні відкритих дверей та інші.

            Однією з актуальних проблем для нашого педагогічного колективу було і є збереження і зміцнення фізичного  та  психічного   здоров’я  кожного  вихованця.  У  дошкільному   закладі   створена   психологічна   служба,   де   практичний психолог   разом  з  вихователями  зробили  діагностику сім’ї  для визначення типів виховання, протягом року надавались психологічні консультації батькам.

            Впродовж навчального року педагогічний колектив, медичний персонал  використовували  нетрадиційні форми роботи   для   зміцнення    фізичного   здоров’я  дітей ,  продовжували  впроваджувати  в  практику  здоров’єзберігаючих технологій, діти вживали кисневі коктейлі.  Саме  ці заходи  сприяли:  зниженню  рівня  захворюваності в 2016-2017 н.р., підвищення  рівня  фізичного  розвитку  дітей.  Отже,  можна  стверджувати, що  використання  таких   технологій  має позитивний результат і потребує продовження в наступному навчальному році.

 

      Робота психологічної служби  здійснювалася протягом року відповідно до головних завдань та методичної мети:

ü психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я   і соціального благополуччя дітей та педагогічного колективу в дошкільному закладі;

ü удосконалення форм, змісту і методів взаємодії педагогів з дітьми та батьками;

ü сприяння повноцінного толерантно-особистісного й інтелектуального розвитку дітей на кожному віковому етапі.

 Робота психолога проводилася за трьома напрямками:

*    Адаптація дітей до умов дошкільного закладу;

*    Соціально-психологічна готовність дитини до школи;

*    Рівень розвитку дітей.

Адаптаційний період 42 дитин пройшов успішно, 9 – на низькому рівні.

         Аналіз адаптаційного періоду дітей відбувався за критеріями:

-         взаємовідносини з дітьми;

-         гра;

-         сон;

-         поведінка з батьками;

-         реакція дитини на нових людей;

-         мовленнєва діяльність;

-         апетит.

         Адаптація здійснювалася за допомогою спостережень, ігор з дітьми, бесід з батьками, вихователями та наданням їм рекомендацій.

         З метою визначення рівня шкільної зрілості за період з 15 по19 квітня було проведено діагностичне обстеження дітей у кількості 73 чоловіка на основі використання методик М. І Гуткіної «Будиночок», Л.А.Венгера «Доріжки», та тесту шкільної зрілості Керна-Їрасека. В результаті діагностичного обстеження було виявлено наступне:

      36% дітей, у кількості 32 дитини  показали рівень шкільної зрілості вище за середній - достатній.

      54% дітей, у кількості 49 дітей, показали середній рівень шкільної зрілості.

      10% дітей, у кількості 9 дітей мають рівень шкільної зрілості низький.

         

       Тематика звернень до практичного психолога протягом 2016-2017 навчального року:

№ з/п

Тематика звернень

Кількість звернень

Кількість годин

 1.  

З боку батьків:

-                       Дитяче вередування

-         Спілкування дітей і батьків

-         Адаптація дітей в дитячому закладі

-         Гіперактивна дитина

-         Агресивність дитини

 

 

5

1

4

1

1

 

5

1

4

1

1

 1.  

З боку педагогів:

-         Адаптація новоприбулих дітей

-         Спілкування вихователя і батьків 

-         Криза дітей 3-х років

 

5

3

3

 

3

2

3

 

Корекційно-відновлювальна і розвивальна робота з дітьми.

 

№ п/п

Тематика

Програма (джерело, автор)

Кількість

підгруп / груп

осіб

годин

1.

 

 

Пізнавальна активність дітей

 

- Емоційно – розвивальна сфера

В.Д. Д’якова «Робота з майбутніми першокласниками.

Програма «Щаслива дитина»

Л.Г. Гуменкова

«Золоті краплинки»

9

 

 

 

6

129

 

 

 

17

17

 

 

 

18

 

         Узагальнюючи результати роботи психологічної служби ДНЗ, можна зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню. Але поряд з цим необхідно звернути увагу на систематичність, планомірність, удосконалення корекційної роботи, розвиток творчих здібностей дітей та аналіз нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.

       Для ефективності реалізації завдань колектив нашого дошкільного садочку вирішив упровадити електронний варіант кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку. Ми вважаємо, що головними критеріями ефективності дошкільної освіти є показники особистісного зростання дитини: що адекватніше, ефективніше та різноманітніше дитина розв’язує доступні вікові навчальні та життєві проблеми, то вища оцінка роботи педагогів і дошкільного закладу загалом. Тож метою моніторингу якості дошкільної освіти є відстеження динаміки особистісних досягнень дітей дошкільного віку, зокрема старших дошкільників.

        Для її реалізації були залучені вихователі старших груп, практичний психолог, медична сестра , інструктор з фізичної культури та вихователь-методист. Впродовж року проведено заходи:

-          На педгодині ознайомились та опрацювали до скарбнички самоосвіти:

      Лист МОН  України №1\9-535 від 06.11.2015 р. «Щодо  визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою    кваліметричної моделі»;

-         Круглий стіл «Методичні рекомендації. Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини»;

-         Затвердили протоколи оцінювання .

Моніторинг, як і будь який інший вид контролю, мав декілька етапів. Щоб моніторингове дослідження було результативним, нам необхідно було його правильно організувати:

1.     Підготовчий ;

2.     Практичний;

3.     Аналітичний.

          До поставленої мети вибрали інструментарій та провели дослідження (анкетування, тестування, спостереження  тощо) – зібрали педагоги дані (бали оцінювання) занесли їх до Протоколів оцінювання розвитку дитини старшого дошкільного віку та передали вихователю-методисту для занесення данних в електронний протокол. Перш ніж перенести в протокол бали оцінювання, отримані педагогами під час моніторингового дослідження вихователь-методист їх округлив до цілих чисел.Результати моніторингу рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку роздрукували та проаналізували:

1.     Загальна кількість дітей старшого віку – 89

2.     Кількість дітей, які були задіяні в Оцінюванні – 29.

      Оцінювання складалось з 2 рівнів оцінювання: перше на початку року – вересень 2016р., друге в кінці року – травень 2017р.

 

В результаті застосування кваліметричної моделі отримані наступні результати:

№ групи

Рівні оцінювання

Кількість дітей (перше оцінювання)

Кількість дітей

(друге оцінювання)

Загальна кількість дітей

 

3

високий

12

20

 

29

 

достатній

3

5

середній

9

4

низький

5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загалом діагностика показала, що у дітей старшого дошкільного віку нашого закладу на високому рівні розвинуті математична,  природно-екологічні, предметно-практична  та художньо-естетичні  компетенції. Потребують особливої уваги  здоров’язбережувальна та мовленнєва. Результати діагностики були оприлюднені на підсумковій педагогічній нараді. Для подальшого вдосконалення мовленнєвої компетенції вирішено на слідуючий 2017-2018 навчальний рік приділити більше уваги в річному плані та в повсякденному житті дітей.

      Результати діагностики доводять професіональний підхід роботи фахівців та педагогів навчального закладу. Цінність кваліметричної моделі полягає в наочності, науковій обгрунтованості,швидкій електронній обробці данних та зручності у використанні. Дуже допомогли в професійному проведенні цього моніторингу «Методичні рекомендації. Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини» Ірини Караваєвої та Наталії Савиної.   

      Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснюється за допомогою різних видів контролю. Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереження здоров’я та профілактиці захворювань. Висока якість дошкільної освіти свідчить про раціональну організацію режиму життя дітей, чергування навчальної з іншими видами розвивальної діяльності. В дошкільному закладі проводиться робота щодо заміни авторитарного підходу на особистісно орієнтований. Діти середнього віку добре орієнтуються в найближчому оточенні. Потребує подальшого вдосконалення робота з розвитку мовлення дітей. Багато понять залишаються в пасивному словнику дошкільників, тому порівняно з попередньою діагностикою з різних розділів програми спостерігаються в середньому незначні зміни.У групах молодшого дошкільного віку рівень засвоєння програми з розвитку мовлення мав такі показники: достатній рівень – 76%, середній – 14%, низький – 10%.

         Річний план на 2016-2017 н.р. був реальним,  дозволив досягти поставлених цілей та виконаний на 88%. Проте в організації освітньо-виховного процесу залишаються нерозв’язані такі питання:

*       - недостатньо забезпечується мотиваційне управління на основі режиму самоуправління і співуправління, які можливо вирішити шляхом впровадження елементів особистісно орієнтованого контролю;

*        - залишається проблема створення особистісного розвивального середовища (усі групи), що передбачає облаштування куточків гарного настрою, психологічного розвантаження, тиші, спокою ;

*        - незначне місце в плані методичної роботи приділено питанням самоаналізу особистої діяльності педагогів.

*       Виходячи з аналізу навчально-виховної і методичної роботи у

2016-2017 навчальному році, ураховуючи досягнення й перспективи розвитку, педагогічний колектив визначає  основні завдання на 2019-2020 навчальний рік :

 •     Удосконалення  та використання сучасних підходів до мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку та формування мовленнєвої компетентності;
 •      Продовжити роботу над третім етапом обласної нуково-методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадського суспільства»;
 •      Продовжувати формувати різнобічно розвинену, духовно багату патріотично налаштовану особистість.;
 •      Продовжувати удосконалення форм, змісту і методів взаємодії з батьками та громадськістю щодо набуття соціального досвіду виховання;
 •      Продовжувати роботу щодо практичної реалізації методу   індивідуального   медико-психолого-педагогічного  супроводу кожної дитини.