Звіт керівника за 2018-2019 навчальний рік

ЗВІТ КЕРІВНИКА ПЕРЕД ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ
За 2018-2019 навчальний рік

 

      Даний звіт виконаний  на підставі наказу Міністерства освіти і науки України  від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту базується на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета :

       Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громад-ського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкі-льним навчальним   закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
    Режим роботи груп -  10,5 годин (10 груп), 12 годин (1 група чергова)
Початок роботи: з 7.00 до 17.30
Кількість вікових груп – 11  - де виховується  276 дитини:
• 3 групи раннього віку
• 8 груп дошкільного віку

         Для дітей функціонують групи, музична та спортивні зали, кабінет психолога, кімната керівника гуртка.
Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.
         Дошкільний заклад розрахований на 205 місць – навчання, виховання та спілкування дітей і дорослих проводиться державною мовою.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Колектив закладу складає 48 працівників, із них :
Педагогічних  -  20 (1 педагог в декретній відпустці)
Обслуговуючого персоналу - 28
Склад педагогічних кадрів на 2018-2019 навчальний рік :
- Завідувач ДНЗ;
- вихователь-методист;
- інструктор з фізичної культури (декретна відпустка)
- практичний психолог;
- музичні керівники - 2;
- керівник гуртка - 2
- вихователі – 14
        Усі педагоги систематично працюють над вдосконаленням фахової майстерності, відвідують постійно діючі семінари, методичні заходи, упроваджують перспективний педагогічний досвід.  З метою пошуку нових технологій, форм і методів роботи  була створена  творча група вихователів, яка працювала над  проблемою : «Виховання дитини як всебічно розвиненої, творчої особистості засобами театралізованої діяльності»                                                                                                                                     За 2018-2019 навчальний  рік  4  педагоги підвищили свою кваліфікаційну категорію  на курсах підвищення кваліфікації при ДАНО.
5  педагогів було атестовано

1.1. Присвоєно кваліфікаційну категорію  «спеціаліст другої категорії категорії» педагогічним працівникам:

Агєєвій Ользі Вікторівні, вихователю.

1.2. Присвоєно кваліфікаційну категорію  «спеціаліст першої категорії категорії» педагогічним працівникам:

- Гавриленко Оксані Миколаївні, вихователю

1.3. Відповідають раніше встановленій категорії «спеціаліст» та 9 тарифному розряду:

-Толкачова Лариса Вікторівна, музичний керівник

1.4 Присвоєно 11 тарифний розряд:

- Форонталь Оксані Вікторівні, вихователю                                                                          

1.5. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вихователь-методист»

- Мазур Ірина Анатоліївна, завідувач

Атестація педагогічних працівників проводилася згідно до Типового положення про атестацію та на підставі наказів керівника закладу.
Результати атестації педагогічних працівників:
Спеціаліст вищої категорії – 1 особа

Спеціаліст першої категорії – 2 особи  
Спеціаліст другої категорії – 4 особи
Відповідність раніше встановленого  тарифного розряду – 13 осіб
Педагогічне звання  «Вихователь – методист» - 4 особи

ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
      Згідно з основними положеннями Державної національної програми «Освіта. Україна XXI століття», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про охорону дитини» формувався зміст роботи дошкільного закладу, виконання пріоритетних завдань вирішувалися через різні форми роботи за напрямками:
- створення умов для навчання та виховання дітей в ДНЗ;
- діагностика знань, умінь, навичок, рівня розвитку та виховання дитини;
- консультативна робота з батьками, педагогами.
Впродовж року педагогічні працівники під час навчально-виховної роботи здійснювали комплексний підхід до виконання завдань Базового компоненту успішно використовували інноваційні програми та педагогічні технології:
- Комплексна програма формування культури здоров’я дітей дошкільного віку «Малятко-здоров’ятко»;
- Технологія ТРВЗ;
Згідно інструктивно-методичного листа МОН України № 1/9-455 від 03.07.2009  року «організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах» та за бажаннями батьків в ДНЗ проводиться гурткова робота:
Гурток «Англійська мова» - керівник Борцова С. П.
Гурток «Умілі рученята»– керівник Фатеєва В. Д.
       Організація всього навчально-виховного процесу в дошкільному закладі протягом 2018-2019 навчального року була спрямована на творчий пошук сучасних форм навчально-виховної роботи, створення необхідних умов для повноцінного фізичного і психічного розвитку кожної дитини, націлювала колектив на соціалізацію і гуманізацію навчально-виховного процесу.
     У травні  2018 року  була проведена діагностика базових якостей дітей згідно освітніх ліній Базового компоненту .

     Визначається позитивна динаміка, що становить 87,5%
Особливу увагу педагоги приділяли індивідуальній роботі, що сприяла подальшому розвитку дітей та адаптації до шкільного навчання. Моніторинг психологічних досліджень дає можливість спланувати індивідуальну роботу. Аналіз рівня досягнень дітей старшого дошкільного віку:

1 Рівень  розвитку  пізнавальної  активності, допитливості дитини . 0,84
2 Оволодіння дитиною елементами навчальної діяльності 0,91
3 Прояв довільної регуляції поведінки дитини ( організованість, уважність, самостійність, зосередженість ) 0,79
4 Готовність до подолання труднощів 0,81
5 Соціальна компетентність 0,78

           Дошкільний заклад працює в тісному контакті зі школою мікрорайону
№ 68. Вихователі старших груп знайомились з програмою навчання дітей в першому класі, а вчителі початкової школи - з програмою дошкільного закладу. Були організовані взаємо відвідування занять, уроків початкової школи, «Круглий стіл», педагогічні читання, Дні відкритих дверей,  батьківських зборів, свят та розваг. Завдяки спільно проведеній роботі 70% випускників дошкільного закладу підуть до перших класів ЗОШ №68, що свідчить про високий рівень роботи щодо наступності в роботі педагогів дошкільного закладу і педагогів школи.

ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ ТА КОЛЕКТИВУ
На постійному контролі у адміністрації ДНЗ знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей.
В закладі функціонує медичний кабінет, який обладнано згідно існуючих нормативних вимог та має відповідні  медичні  препарати. Старшою медичною сестрою протягом навчального року проводився щомісячно аналіз захворюваності дітей..

Оцінка стану захворюваності дітей

захворюваність

Показники по роках

 

2016

2017

2018

У дітоднях на 1 дитину

17.3

16.8

12.1%

Простудні захворювання

272 (77.6%)

210 (77%)

213

Грип

5( 1%)

13(4.8%)

-

Інфекційні захворювання

63 (17%)

26 (9.6%)

-

Загальна захворюваність

340

249

213

Наведені статистичні дані свідчать про позитивну динаміку зниження захворюваності на одну дитину. Але поряд з цим спостерігається ріст простудної захворюваності по причині збільшення кількості дітей ясельного віку та природні часті захворювання у період адаптації. Важливо відмітити, що завдяки професійній діяльності медичної служби та чіткому виконанню санітарних інструкцій у закладі відсутні інфекційні захворювання.Все це потребує активізації роботи педагогічного, медичного персоналу по впровадженню ефективних здоров’язбережувальних технологій. У ДНЗ впроваджується комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності.                                                                                                                                       Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів та свят. Її рівень досить значний.

     У дошкільному навчальному закладі протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей:

     Ведеться постійний контроль за виконанням  натуральних норм. Щомісячно аналізується стан харчування дітей в ДНЗ, це питання виноситься до порядку денного виробничих нарад, батьківських зборів та нарад у завідувача

Послуги з  харчування дітей в ДНЗ надає фірма «КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5», згідно договору № 334/С від 05.03.2018 року.

 Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється завідувачем ДНЗ та  старшою медичною сестрою. зауваження та відмітки про їх усунення фіксуються в картах контролю ділового щоденника керівника, а також

     Періодичний контроль проводять працівники держспоживслужби, організації по захисту прав споживачів. В ДНЗ № 334: контроль за якістю продуктів харчування, що надходять, дотримання санітарно-гігієничних вимог.                                                                                                                             Робота з організації харчування дітей ДНЗ №334: здійснюється згідно з «Інструкцією по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», затверджена наказом МОНУ та МОЗУ від 17.04.06 №298/22

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

- безкоштовно: діти ЧАЕС –2  та діти батьки яких перебувають в зоні АТО - 16

- багатодітні сім’ї (50% від вартості харчування) –34;

- малозабезпечені – 6

- під опікою -1

- інваліди -0

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо-виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо-виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

Педагогічним працівникам закладу до щорічної відпустки надається матеріальна допомога на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

За період роботи ДНЗ у 2018-2019 н.р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо–виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Травматичних та нещасних випадків за період роботи дошкільного закладу не було

Всі працівники закладу забезпечені спецодягом в достатній кількості.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, маються 22 вогнегасники, призначено відповідальних осіб. У листопаді 2018 року та травні 2019 року були проведені «Тиждень знань з безпеки життєдіяльності», «Тиждень безпеки».

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах ( малюнки, вірші, творчі оповідання).

Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей – важливе завдання дошкільного закладу.

Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.    Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ДНЗ
До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:
• Рада ДНЗ,
• Батьківські ради груп,
• Профспілковий комітет,
• Педагогічна рада,
• Загальні збори батьків та членів трудового колективу,
• Комісія з ОП та ТБ,
• Пожежно-технічна комісія.
Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ у поточному році були спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:
• Складання бюджетного запиту на 2020 рік.
• Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу, у нас з’явився власний сайт. Розробили ми його самостійно, інформація розрахована, в першу чергу, на батьків наших вихованців, а також на колег зі всієї України. Цікаві статті, фотогалерея, форум – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей в закладі.
• Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Впродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі у керівника були  особи. Головними питаннями, які порушені під час бесід є працевлаштування та оформлення дитини до ДНЗ.
• Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості. через раду ДНЗ.
Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:
• Батьківські збори,
• Індивідуальні консультації різних спеціалістів,
• Виготовлення саморобок разом з дітьми,
• Благочинні акції « Зелений патруль», «Подаруй радість»;
• Дні відкритих дверей.

СИСТЕМА РОБОТИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДИТИНИ ТА ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:
- Конституція України;
- Конвенції ООН про права дитини;
- Законом України «Про охорону дитинства»;
- Сімейний кодекс.
Для ведення цієї роботи у закладі щорічно, на початку року, наказом по ДНЗ призначається відповідальний, впродовж останніх років це вихователь-методист
Борисова Т. В.
Щорічно, на нараді при завідуючій (вересень 2017), відповідальний звітує про наявність в ДНЗ дітей різних пільгових категорій та про роботу, яка проведена з дітьми даних категорій.
На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. №1/9 –811 «Про здійснення соціально – педагогічного патронату», інструктивно – методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9- 352, від 04.10.2007 р., № 1/9 – 583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ розроблені заходи які включають:
- надання методичної і консультативної допомоги сім’ї, включення батьків у процес виховання, навчання та реабілітації дитини;
- формування соціально – педагогічної компетенції сім’ї у вирішенні її психолого – педагогічних та соціальних проблем;
- створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.
На особливому обліку знаходяться діти-сироти та позбавлені батьківського піклування.

Соціальний паспорт дітей ДНЗ в 2018–2019 навчальному році:

Категорія

Кількість

1

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

0

2

Діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

2

3

Діти - інваліди

0

4

Діти з багатодітних родин

34

5

Діти з малозабезпечених родин

6

6

Діти батьки яких,приймають чи приймали участь у АТО на східі країни

16

7

Внутрішньопереміщені особи

5


Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. В 2018-2019 навчальному році вчасно виплачувались заробітна плата і аванс, всі педагоги отримують доплату за вислугу років, отримали грошову винагороду до Дня вихователя та працівників дошкільної освіти, всі працівники отримують матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпустки теж в повному обсязі. Виплачується індексація на заробітну плату щомісяця.

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Мною, як завідуючою, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у навчально-виховній роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

Створені належні  умови для здійснення навчально-виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників. Я, як завідуюча при підтримці голови ПК Слєпцової Л. В.. проводимо велику роботу з колективом, використовуючи усі психолого-педагогічні методи кадрової роботи, за яку були нагородженні обласною грамотою профспілки. А тому провідним у роботі дошкільного закладу є забезпечення фахового удосконалення щодо формування освіти, реалізації принципів її гуманізації, демократизації, переорганізації процесу навчання та головне - розвитку особистості дитини.

ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ за 2018-2019 навчальний рік:

Види робіт

 
 

1.

Придбання МЕБЛІВ :

Шафа для одягу 1 секційна – 1 шт.

Шафа для одягу 5 секційна – 6 шт.

Стіл обідній комбінований – 1 шт.

Полиця для взуття -1 шт.

Стільці дитячі – 36 шт.

Шафа – 1 шт.

 

 

2.

Придбання ТВЕРДОГО ІНВЕНТАРЯ:

двері балконні – 1 шт.

прожектор світлодіодний – 1 шт.

водонагрівач 1 шт.

пилосос - 1 шт

 

3.

Придбання М’ЯКОГО ІНВЕНТАРЯ:

гардини (15,8 м.)

покривало атласне на синтапоні – 33 шт.

ковролін 3х2,5м

 

4.

Придбання миючих та дезінфікуючих засобів

 

5.

Придбання карнизів стельових - 5 шт.

 

 

Придбання канцелярських товарів

 

6.

Передплата періодичних видань та придбання методичної літератури

 

7.

Придбання БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ:

Плитка тротуарна 10 м2

фарба (20,5 кг)

фарба водоемульсійна (85 кг)

валіки, пензлі

лінолеум 27 м2

плінтуса для підлоги

 

8.

Оплата Інтернету

 

9.

Охорона території

 

10.

Обслуговування оргтехніки та технологічного обладнання (пральних машин, плит на харчоблоці,швейної машинки,  комп*ютеров, принтерів)

 

11.

Страхування пожежної дружини

 

12.

Придбання пожежних рукавів

 

15.

Оплачено за РЕМОНТНІ РОБОТИ:

Укладання плитки на вході до медичного блоку

Встановлення  навісу на вході медичного блоку

 


Ознайомитись зі звітами  щодо надходження та використання благодійних баьківських пожертв можливо на нашому сайті щоквартально.   

АНАЛІЗ ЗВЕРНЕННЯ ГОМАДЯН

В дошкільному навчальному закладі робота зі зверненнями громадян ведеться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та «Інструкції по роботі зі зверненнями громадян». Основними завданнями є забезпечення реалізації конституційного права на звернення та задоволення законних прав і інтересів громадян. Звернення надходять переважно у формі заяв. Аналізуючи звернення громадян, що надійшли до ДНЗ, прослідковується зростання кількості звернень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Так, за 2018 рік надійшло 132 звернень (1 звернення на гарячу лінію з приводу влаштування дитини в ДНЗ )5 з яких протягом року звертались неодноразово з різних питань.

За звітний період громадяни звертались, порушуючи такі питання:

  • влаштування дитини в ДНЗ – 102 заяв;
  • надання довідки про те, що дитина дійсно відвідує ДНЗ  – 8 заяви
  • пільги на харчування  - 63 заяв
  • працевлаштування – 5 заяв;

Розгляд звернень проводився в терміни, встановлені Законом України «Про звернення громадян».

Таким чином за 2018-2019 н. рік  в ДНЗ  було:

  • зараховано  дитини, батьки яких звернулись  з заявою про влаштування дитини в дошкільний навчальний заклад;
  • надано 8 довідок, що дитина дійсно відвідує дошкільний навчальний заклад;
  • відповідно до поданих заяв всі діти отримали пільгу на харчування;
  • було працевлаштовано 5 людей;
  • надані роз’яснення по суті скарги – 1 заяви.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348,     в дошкільному навчальному закладі  проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, установлена скриня для питань та пропозицій громадян.

Щотижня проводиться прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаються пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформується управління освіти про прийняті рішення.

В наступному навчальному році необхідно спрямувати роботу на:

– доповнення розвивального середовища;

– покращення організації ігрових осередків, придбання сучасних ігор, іграшок, поновити дидактичний матеріал згідно програми «Дитина в дошкільні роки»;

– підвищення ролі вихователя в організації діяльності дітей.

Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізувати свої здібності, товаришувати весело і щасливо жити.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з батьками та колективом.

Дякую за увагу

Завідувач ДНЗ                      І. А. Мазур

 

 

 

 


1
2